Педагоги Сходу та Заходу: єдині проблеми та спільні рішення

Це вже третя зустріч колективів Чернівецької та Донецької шкіл. Ініціаторами зустрічі були директора шкіл. На гостинне запрошення колективу Чернівецької школи-інтернату №2 група педагогів та учнів 5 - 11класів із Донецької школи-інтернату відправилася у туристичну подорож до Буковини. Метою цієї подорожі була організація змістовного дозвілля дітей на канікулах, сприяння соціальній адаптації учнів в суспільство, формування практики спілкування в нестандартних ситуаціях, ознайомлення школярів з національними, історичними і культурними традиціями українського народу Сходу та Заходу, розширення їх кругозору, виховання почуття патріотизму, гордості за свою країну: єдину Україну.

Але ж було ще цікаво побачити й почути, як працює творчий колектив педагогів Чернівецької школи та поділитися своїми досягненнями. Було ініційовано практичний семінар з теми "Компетентнісний підхід у змісті спеціальної освіти. Формування ключових життєвих компетентностей учнів школи з метою їх підготовки до повноцінного життя в суспільстві". Семінар проходив у інтерактивному режимі. Серед форм роботи практичного семінару були доповіді, презентації проектів, проведення майстер-класу та обговорення проблем спеціальної освіти за круглим столом. У роботі семінару взяли участь педагоги обох шкіл.

У своїх промовах вони підкреслили, що сучасна шкільна освіта в Україні спрямована на надання учневі необхідних знань, вироблення вмінь і навичок, ознайомили із теоретичними аспектами означеного питання, зосередили увагу присутніх на важливості уміння володіти засобами ІКТ, оскільки сучасні освітні процеси вимагають швидкого реагування у вирішенні проблем, а також сприяють удосконаленню компетентності особистості.

Об'єктивною проблемою впровадження компетентнісного підходу до навчання є необхідність технологічної адаптації навчально-виховного процесу відповідно до нових вимог; тому що традиційними педагогічними технологіями, розробленими для знаннєвого підходу, неможливо продуктивно формувати компетентності учнів. Отже потрібно оновлювати та впроваджувати інноваційні технології у спеціальну освіту.

Заступником директора з навчальної роботи Ткачук Н. В. було зроблено науково-методичне повідомлення про формування ключових життєвих компетентностей учнів школи з метою їх підготовки до повноцінного життя в суспільстві. Наталія Василівна докладно розповіла про роботу педагогічного колективу з даної проблеми. Розкрила основні завдання, які стоять на шляху виховання соціально активної, творчої самостійної особистості; звернула увагу учасників семінару на важливий аспект педагогічної діяльності у корекційно-навчально-виховному просторі.

"Вчителю треба добре знати психологію, індивідуальні особливості особистості, їх об’єктивні пізнавальні можливості і суб’єктивні уявлення про власні можливості і зробити так, щоб діти самі переконалися в можливості подолання труднощів, проблем, заохочувати їх до успіхів; уважно використовувати та адаптовувати інноваційні методики згідно психофізичних вад дітей навчального закладу".

Далі розповіла про давню дружбу школи з Аугзбурьським центром для дітей та юнацтва з вадами слуху. У рамках міжнародної співпраці між закладами вчителі та вихованці Чернівецької школи проходять стажування у Аугзбурьському центрі. А минулого року школа зустрічала директора центру пана Міхаеля Паземана, який, ознайомившись з роботою педагогічного колективу, з творчими досягненями учнів, запропонував розробити спільний міжнародний проект "Євроквест".

Цим проектом передбачено, що учні Аугзбурьського центру будуть вивчати історію, культуру, традиції та звичаї Буковини, а учні Чернівецької школи – Баварії; з яким ентузіазмом, зацікавленістю та творчим підходом взялися і учні, і педагоги за роботу над проектом. На першому етапі був створений міні-проект "Одягни ляльку". Метою проекту стало вивчення національного костюму Баварії.

Працюючи над проектом, кожен клас провів ретельну пошукову роботу, підготував поробки. Діти самостійно шили для ляльок костюми в боварському стилі, а потім пройшла презентація кожної поробки, і таємним голосуванням була обрана лялька-переможниця, яку повезе делегація вчителів і учнів школи у листопаді до Баварії, як звіт про роботу над спільним проектом.

Практичну реалізацію обраної теми семінару продемонструвала вчителька математики Н. Б. Борлодян, яка поставила перед собою завдання презентувати власний досвід та ознайомити учасників семінару з аспектами творчої діяльності учнів на уроках математики в позаурочний час. Дуже цікавою була презентація проекту вчительки "Чотирикутники. Їх види і властивості", над яким працювали учні 9 класу.

Вона розповіла про хід роботи над проектом, про те, як учні, а у класі тільки хлопці, шукали відповіді на тематичні питання, проводили різні дослідження і готували форми подачі результатів, поповнили скарбничку віртуальної наочності з теми "Чотирикутники. Види та властивості", презентували навчальний матеріал, створили картонні копії кубика Йошимото та енергійних трикутників і навчилися їх перетворювати. Учні виготовили цікаву математичну гру, яку доповідачка запропонувала учасникам семінару для змагання в умінні складати Танграм. Вчителька закінчила свою доповідь висловом: "Практика показує, що школа – не підготовчий етап до життя, а саме життя".

Практичний семінар отримав високу оцінку з боку гостей. Делегація вчителів з Донецька продовжила роботу семінару і запропонувала всім вирушили у віртуальну подорож до Донецька, впізнати спеціальної школи-інтернату №19. М. С. Чуйкова, заступник директора, щиро подякувала від імені адміністрації Донецької спеціальної школи-інтернату №19 Донецької облради за гостинний прийом, розповіла про роботу педагогічного колективу, про проблеми, які стоять перед сучасним педагогом.

У своїй доповіді вона підкреслила, що школа, реагуючи на зміни в суспільному житті, повинна озброїти учнів знаннями і вмінням, використовувати їх на практиці, сприяти розвиткові ключових компетенцій школярів, заохочувати їх до творчої діяльності. Також школа повинна і допомагати своїм вихованцям втілювати, розвивати свої таланти та здібності з урахуванням індивідуальних можливостей, психофізичних особливостей та нахилів.

Марина Семенівна акцентувала увагу присутніх на тому, що ключові компетентності є наскрізними інтегрованими утвореннями, які формуються засобами всіх предметів, у взаємозв’язку урочної й позаурочної роботи, у взаємодії з соціумом. Далі вчителі Чернівецької школи "відвідали" урок розвитку мови у 6 класі Донецької спеціальної школи-інтернату №19 з теми "Опис картини І. Шишкіна "Ранок у сосновому лісі", який був представлений у вигляді мультимедійної презентації, з відеороликами та звуковим супроводом. Після перегляду відбувся самоаналіз і аналіз уроку.

Підсумковим кроком практичного семінару було засідання за "круглим столом" - обмін педагогічним досвідом, наповнення особистих скарбничок учителів новими творчими ідеями. У тісному колі вчителі шкіл підкреслили, що успіх у роботі залежить не тільки від того, який метод використовує учитель-дефектолог, а й як використовує цей метод, що робота педагога також потребує великих змін: вчитель повинен не тільки досконало знати свій предмет, а й бути компетентним у різних галузях науки, мистецтва, у політиці країни і обізнаним у подіях, які відбуваються в світі, комунікативним, толерантним, творчою особистістю. Сучасний педагог - проектувальник майбутнього життя дитини.

Таким чином, школа стає майстернею, де формуються думки підростаючого покоління.

Під час роботи семінару було запропоновано створити спільний проект під назвою "Край, де варто жити!" з метою формування толерантного ставлення до історії та культури інших народностей, які проживають в Україні; шанування героїв України, виховання почуття патріотизму, любові до єдиної України, свого рідного краю, народу, традицій та звичаїв; виховання потреби у полікультурному спілкуванні на основі взаєморозуміння та поваги, а також збереження та примноження духовного й матеріального багатства українців.

Також було обговорено план роботи над даним проектом, намічені різноманітні заходи, зустрічі з видатними краянами, інтернет-форуми, творчі портрети, виставки, дослідження. У рамках проекту "Край, де варто жити" колектив Донецької школи буде вивчати історичне минуле буковинського краю, культури, традицій, звичаїв та обрядів, а учні Чернівецької школи - історію Донеччини, її досягнення у промисловості, науці, спорті, знайомитися з видатними краянами регіону.

Перший захід проекту – мультимедійна презентація "Канікули на Буковині", з якою ознайомляться педагогічні та учнівські колективи Чернівецької та Донецької шкіл. Ця інформація буде розміщена на сайтах шкіл для перегляду та обговорення у режимі інтернет-форуму.

На завершення семінару вчителі Чернівецької школи побажали, щоб донецькі педагоги розповіли про туристично-краєзнавчі подорожі, про послідовність підготовки до них, про те, за якими маршрутами вони відбуваються. І тому далі у цій статті йтиме мова про туристичні подорожі та їх роль у вихованні особистості, формуванні ключових компетенцій учнів.

Практичні нотатки.
З досвіду організації туристично-краєзнавчої діяльності.

Тим, хто прагне стати фахівцями в цій справі, потрібно відпрацювати не один посібник, який допоможе пізнати особливості різних видів туризму й основні засади організації туристсько-краєзнавчих подорожей, з’ясувати специфіку їх підготовки за основними напрямами, вимоги щодо індивідуальної та групової готовності учасників, осягнути методологію краєзнавчих досліджень і документування їх результатів.

При підготовці подорожей перш за все потрібно ознайомитися з "Правилами проведення туристичних подорожей з учнівською та студентською молоддю України, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки України" від 24.03. 2006 № 237 та зареєстровані в Міністерстві юстиції 01.06. 2006 №660/12534, Рекомендаціями щодо порядку організації екскурсійних поїздок організованих груп учнівської та студентської молоді (лист МОНУ від 27.04. 2010 № 1/9-289 "Щодо організації екскурсійних поїздок").

Організація екскурсій у Донецькій області регламентується наказом управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації від 18.12. 2006 №709 "Про проведення туристичних подорожей з учнівською та студентською молоддю". Згідно з цим наказом при організації подорожі по Україні з перевезенням залізничним транспортом необхідно підготувати пакет документів, який включає в себе:

 • Путівки (додається ліцензія туристичного агентства) або запрошення приймаючої сторони.
 • Звернення до обласного (районого, міського) управління освіти і науки.
 • Наказ по навчальному закладу, в якому призначаються керівник групи та відповідальні за життя і здоров’я дітей.
 • Витяг з протоколу батьківських зборів (згода батьків).
 • Список учнів з відмітками лікаря про стан здоров’я.
 • Повідомлення обласному управлінню освіти про організацію подорожі. (Обов’язково вказується місце проживання учнів під час подорожі).

Організаторам подорожі потрібно дбати про фізичну, психологічну придатність, мотивацію учасників.

Група педагогів-ентузіастів Донецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату№19 Донецької облради більш двох десятків років організовує туристичні подорожі по Україні. Це поїздки до Києва, Умані, Ужгорода, Чернівців тощо. Вчителі ретельно продумують маршрути, програми, організаційне забезпечення. Маршрути екскурсій розробляють з урахуванням інтересів та можливостей її учасників.

Так, наприклад, цікаві були багатоденні подорожі по Закарпаттю та Буковині. Наче дівчина-красуня у веселково гаптованій сорочці, зустріла Буковина нас добром і ласкою. І повела нас у глибину віків, у правічно словянську землю...

Подорож до Буковини передбачала автобусні та пішохідні екскурсії по місту, до музеїв, фортець, печер, соборів. Під час активного відпочинку ми були у селищі Кривче, пройшлися лабіринтами Кришталевої печери, відвідали фортеці у Камянець-Подільську та Хотині, завітали до буковинського села національного музею архітектури і побуту, милувалися краєвидами Чернівців, затаївши подих, дивилися п’єсу М. Гоголя "Ревізор" у Національно-драматичному театрі ім. Ольги Кобилянської, дихали свіжим повітрям у "Сонячній долині", де після прогулянки стежками парку, зігрілися у етно-кафе "Колиба". Додому діти захопили з собою приємні спогади про Буковинський край – мальовничий куточок України, невеличкий земний рай, неповторний край полонин та смерекових і букових лісів, край гірських річок; про волелюбний народ, що боронив свою землю від ворогів, примножуючи її багатства щоденною працею.

Після кожної подорожі, повернувшись до рідної школи, її учасники систематизують зібраний матеріал, готують до випуску стіннівку, фотоальбом, пишуть статті до газети "Наше життя", викладають матеріали подорожі у мережі Інтернет. Наведемо приклади учнівських відгуків про відпочинок на Буковині.

Хотинська фортеця
(уривок)

День наближався до кінця. Насувалися сутінки, коли ми під’їхали до Хотинської фортеці. Вона підноситься над скелястими берегами Дністра. Фортеця була побудована ще в Х столітті. Я перший раз побачив казкове кам’яне стародавнє місто. Стіни його були дуже високими та міцними - ніяке ядро не проб’є. Укріплення складаються з кам'яного валу, бойової тераси з бастіонами, хитрим містком через сухий і глибокий рів, де була встановлена засіка для ворога, і високими вежами. Стіни веж викладені декоративною "шахою" із червоної цегли та білокам'яних блоків. Ця фортеця була дуже міцною, неприступною. Вона і зараз стоїть, захоплюючи своєю пишністю та загадковістю.

На території фортеці відкриті музеї бойових гармат і кімната тортур. Дивлячись на бойові знаряддя, я уявляв штурм фортеці, а ось у кімнаті тортур я не зміг довго знаходитися. Мені вдавалося, начебто я чую людські стогони, бачу знущання над людьми, які відчували катування на цих жахливих пристосуваннях.

Герман Кухар
ученик 7 класа

Кришталева печера
(уривок)

Природу можна назвати і будівельником, і архітектором, і дизайнером, і скульптором. Вона збудувала загадкове підземне місто з вузькими коридорами, високими сводами, великими залами та лабіринтами. Прикрасила стіни печери білосніжними візерунками, квітами, гілочками із кришталевого гіпсу. Кришталики сяють наче сріблястий іній. Це – Кришталева печера, найбільша серед гіпсових печер Європи.

Вона виникла у тому місті, де колись 20 млн. років тому було море. Вода пішла, залишивши після себе казкову красу. Довжина цієї печери 23 км. Екскурсійний маршрут 3 км. Але екскурсія пройшла дуже швидко. Було цікаво, весело и трохи страшно.

Нам дуже сподобалася екскурсія по казковому підземному царству. Ми ще такої краси не бачили. І все це знаходиться у нас, в Україні. Любіть свій рідний край! Пишайтеся ним!

Христина Тодикіна,
учениця 9 класу

Стежками буковинського села.

На мальовничій околиці Чернівців, створено коштовну перлину буковинського краю – національний музей народної архітектури і побуту. Ми мали чудову нагоду побачити старовинне буковинське село.

Першими нас зустріли два великих вітряки. Крокуючи далі, повз житнє поле, ми ступили на вулиці села. Ось садиба селянина. Хата з високою стріхою та оригінально виплетеним з лози димарем. На подвір’ї господарські споруди: шопа, курник, кошениця, ложниця. Поруч сільська корчма. Вона трикамерного типу (буфет, комора і житлова кімната корчмаря).

Звертаємо з дороги – і потрапляємо до кузні. Ковальська піч з горном, ручний міх, ковадло і кувалда створюють атмосферу сільської кузні в дії: ви ніби відчуваєте запах розжареного металу, чуєте стук ковальського молота, бачите снопи іскор над ковадлом. Тут виготовлялися знаряддя праці, різний сільськогосподарський реманент, підковували коней, творили з металу дивовижні речі.

Далі нас зустрічає самотня хатина селянина бідняка. Поряд з хатою бідняка розміщений двір селянина середнього статку. У центру двору – хата. Господар мав землю, худобу, споруди (стайню, комору, курник). У хаті розвішаний святковий і робочий одяг, стіни прикрашені килимами і налавниками. А далі потрапляємо до великого двору, власником якого був заможний селянин – староста. Є стодола, комора, курник і дві кошениці. Господар мав землю, водяні млини, тримав коней, корів, свиней, птицю. До роботи на господарстві залучав наймитів.

Далі ми зайшли до сільської управи. У румунські часи в цій будівлі розміщувалися примар з нотарем, жандармський пост, сільські депутати. Тут визначали податки, набирали рекрутів, видавали документи, урегульовували цивільні справи.

Завершує музейну експозицію дуже стара дерев’яна Миколаївська церква. На причілковій стіні притвору, у церкві, розміщені копії малюнків румунського королівського придворного художника, що зображують церкви і монастирі Північної та Південної Буковини.

Так ми пройшли дорогами і стежками музею. Екскурсійний маршрут завершено. Але враження переповнюють наші серця.

Вікторія Бура,
учениця 9 класу

Ці роботи стали творчими доробками та початком роботи над спільним проектом "Край, де варто жити".

Література

 1. Єрмаков І. Г., Пузіков Д. О. Розвивати життєву компетентність// Шкільний світ. – 2005. №37. – С. 5-13.
 2. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики/Під заг. ред. О. В. Овчарук. -: "К. І. С.", 2004. – 112 с
 3. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики. Науково-методичний посібник / За наук. ред., І. Г. Єрмакова. – Запоріжжя: Центріон, 2005.
 4. Крачило М. П. Краєзнавство і туризм. - К.: "ВИЩА ШКОЛА" - 1994
 5. Туризм і краєзнавство. Інформаційно – методичний вісник. – Д., 2007
 6. Пангелов Б. П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей. – К., Академвидав, 2010
 7. Хаткіна Марія. Це, мій сину, - твоя Україна. Подорож у просторі та часі. –Д., ПП "ЦСО", 2005
 8. www. oda. cv. ua
 9. gazeta-bukovyna. cv. ua
 10. mtrk. com. ua
 11. http://geografica. net. ua