Реалізація завдань експерименту засобами самоуправління

У гімназії створена власна модель учнівського самоврядування. Її основу становить дитячо-юнацька організація "Сяйво", головна мета якої - набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формува ння у дітей та молоді особистих рис громадян України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

Дитячо-юнацька організація "Сяйво" має три об’єднання, утворених на основі психофізичних вікових категорій, що допомагають організувати середовище та атмосферу великої і дружної родини:

 • "Веселка" 1-4 класів
 • "Струмок" 5-8 класів
 • "Джерело" 9-11 класів

Основні принципи об’єднання "Веселка":

 • забезпечення комфортних умов для розвитку творчих здібностей учнів;
 • реалізація природного потенціалу школярів, прагнення і здатності до духовного зростання;
 • виховання через мовну культуру як засіб пізнання соціального досвіду й культури людства.

Основні принципи об’єднання "Струмок":

 • розвиток і задоволення моральних, інтелектуальних, мовних, естетичних запитів та інтересів у процесі активної творчої діяльності;
 • становлення індивідуального й особистого образу, розвиток творчого потенціалу, самобутності особистості.

Основні принципи об’єднання "Джерело":

 • різнопланова інтелектуальна підготовка особистості, яка сприяє орієнтації в суспільстві;
 • вирішення життєвих проблем, придбання почуття належності до власної культури, засвоєння її цінностей;
 • формування внутрішньої системи моральних регуляторів поведінки (совісті, честі, гідності).

Метою гімназичної системи виховання в рамках експерименту є соціалізація учня. Це перетворення дитини на суспільного індивіда, утвердження її як особистості, включення в суспільне життя як активної діючої сили. Тому неодмінною умовою існування дитячої організації є наявність КРС (координаційної ради самоврядування).

Провідна роль лідера належить голові КРС, що обирається на демократичних засадах під час проведення звітно-виборчої конференції.

Накопичений досвід та результативність роботи дитячої організації формується за рахунок чіткої вертикалі влади, простежується через усі дитячі об’єднання. Так, заступниками голови КРС, що є представником об’єднання "Джерело" є представники об’єднання "Струмок" та "Веселка". Функції лідерів класів виконують координатори.

До складу КРС входять також члени ради та їх заступники за напрямками: "Інтелектуальний", "Дозвілля", "Здоров’я", "Педагогічний", "Друку та інформації", "Туристсько-краєзнавчий". Самоврядування виховує в учнів ініціативність, активність, самостійність, самокритичність, відповідальність, організаторські здібності. Формує вміння планувати, обирати головні напрямки в роботі, чітко налагодити контроль і перевірку виконання, правильно розділити обов’язки забезпечити координацію дій.

Завдання та діяльність об'єднань спрямовані на:

 • згуртування дітей, підлітків та педагогів з метою їх спілкування в добрих та корисних справах, різноманітних заняттях, грі, цікавому дозвіллі, в екологічних та трудових справах;
 • утвердження, збереження та примноження традицій гімназії та району, органічний зв'язок з традиціями українського народу;
 • активність, самодіяльність і творча ініціатива учнівської молоді, поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів.

Завдання та діяльність напрямків:

 • "Інтелектуальний". Проведення заходів, що сприяють підвищенню рівня знань, координація дослідницько-пошукової та наукової діяльності з подальшою участю в гімназичних конкурсах "Хочу все знати!", "Криниця знань", робота з питань популяризації предметних олімпіад районного, міського, обласного та всеукраїнського рівнів; активна участь у МАН; підготовка та проведення міського конкурсу "Проба пера"; організація діяльності гімназичного товариства "Пошук"; підготовка та проведення години спілкування "Інтелект".
 • "Дозвілля". Організація та проведення свят, конкурсів, виставок, вечорів відпочинку, дискотек, годин спілкування "Уроки історії", сприяння активної участі учнів у гімназичному конкурсі "Крок до зірок", ініціювання різноманітних флешмобів та фотоквестів; здійснення контролю за позаурочною зайнятістю учнів: відвідування гуртків та спортивних секцій; відбір найкращих творчих здобутків для участі у конкурсах та фестивалях різних рівнів.
 • "Друку та інформації". Випуск класних газет, ведення Єдиного інформаційного вікна дитячо-юнацької організації "Сяйво", участь у підготовці щомісячного друкованого видання гімназії "Четвертий вимір"; сприяння активній участі учнів у конкурсах художнього напрямку різних рівнів; участь у роботі гуртка "Матриця", організація художніх та фотовиставок; організаційна робота щодо проведення щорічного гімназичного конкурсу "Кінотавр"; презентація власних робіт на конкурсах "Більше видань хороших і добрих", "Шкільний пресцентр" та фестивалях з журналістики, поповнення постійно діючої експозиції "Сонячна галерея".
 • "Здоров’я". Організація та проведення заходів спортивно-оздоровчого спрямування; участь у турнірах, змаганнях, естафетах різних рівнів. Розвиток олімпійського руху; висвітлення результатів та спортивних досягнень на дошці "Гімназичний олімп"; розробка та проведення спортивно-родинного свята "Від спорту до краси"; здійснення профілактичної роботи; підтримка діяльності агітбригади "Час діяти зараз", екотеатру "Планета в долонях" та команди "Діти олімпу"; розробка заходів у рамках акції "Чисте місто" та "Екологічна варта"; підготовка інформ-дайджестів загальною тематикою "Компас здоров’я".
 • "Туристко-краєзнавчий напрям". Формування та підготовка туристичного загону "Космотур"; участь у туристичних зльотах та змаганнях; організація екскурсійної та краєзнавчої роботи; координація роботи гімназичних виховних осередків "Українська світлиця"; залів "Історія України" та "Педагогіча думка"; консолідація зусиль учнів на написання дослідницько-наукових робіт з подальшою участю у конкурсах різних рівнів; підготовка ДЮП (Дружини юних пожежників) "Ангели".
 • "Педагогічний". Цей напрям є ключовим у діяльності нашої гімназії, тому його члени координують роботу співдружностей класів; розробляють цілі спрямування волонтерського десанту; допомагають вчителям-ветеранам та людям похилого віку; ведуть шефську роботу з дітками з притулків та дитячих будинків; координують роботу загону "Дублер"; проводять дні самоврядування; готують матеріали на інформ-дайджести "Засвіти ліхтарик толерантності" та години спілкування "Педагогічний майстер-клас"; навчають вожатих для роботи в пришкільному таборі.

Склад КРК (координаційної ради класу) є дзеркальним відображенням загально-гімназичної ради самоврядування.

Ідею цілісності дитячо-юнацького об’єднання підтримують існуючі в гімназії співдружності класів. Вони створені за принципом наявності трьох вікових категорій, представництва трьох дитячих об’єднань, а також враховується те, що кожен клас має одну й ту саму першу вчительку. Взаємодопомога та співпраця класів співдружностей розкривають нові шляхи для самореалізації кожної окремої особистості, надають більше свободи вибору форм і змісту участі в загальній справі.

Члени співдружності вболівають один за одного під час змагань, конкурсів, фестивалів; допомагають під час суботників, зборів макулатури, при підготовці позакласних заходів; здійснюють взаємовідвідування під час години спілкування "Педагогічний майстер-клас". Усією співдружністю визначають традиційні гімназичні свята: "День Святого Миколая", "Масляна", виставка "Пасхальний вернісаж".

Організаційну впорядкованість у життєдіяльність гімназичного колективу вносять КТС (колективні творчі справи). Саме вони задають певний ритм.

КТС спрямовані на збагачення колективу й особистості соціальним цінним досвідом, на удосконалення кращих людських здібностей, потреб і відносин. У кожній КТС вирішується цілий ряд завдань, відбувається розвиток демократичних основ життя, самостійності та ініціативності дітей, самоуправління, активного ставлення до оточуючого середовища. Кожна справа обмежена у часі (термін один місяць) та має п’ять етапів:

 • І – вибір теми та напрямку справи;
 • ІІ – створення творчої групи справи;
 • ІІІ – підготовка;
 • IV - проведення;
 • V – підсумки КТС.

Колективна творча справа – це конкретне втілення багатогранної громадської турботи в єдності трьох її сторін: практичної, організаторської, виховної.

У системі роботи гімназії діє ще один елемент структури дитячо-юнацької організації - це "Клас-господар". Усі учні 6-11 класів, змінюючи один одного щотижня, виконують певні обов’язки:

 • Оформлення виставок, проведення виховних заходів.
 • Забезпечення гласності всіх подій в житті гімназії.
 • Організація "цікавих" перерв (для учнів молодшої школи), випуск стінгазет, фотовиставки, рухливі ігри, залучення молодших школярів до чергування разом зі своєю співдружністю, проведення "п'ятихвилинок" для школярів молодшої та середньої ланки.

Таким чином, за багато років існування такої системи роботи дитячо-юнацького об’єднання "Сяйво" в рамках експерименту набуло ідеальних рис: учні мають ціль, створюють модель її реалізації та отримують прогнозовані результати.

У гімназії постійна вирує робота. Так, протягом останніх років було проведено соціальний проект "Увага! Людина поважного віку", проект "Пам'ять", святковий проект "Наша сила, міць, краса!", проект "Згадаймо ті полум'яні роки!". Традиційною в закладі стала акція "16 днів проти гендерного насильства", "Тиждень олімпійського руху", "Ярмарок гуртків", "Вільний мікрофон" тощо.

Широкого використовуються інноваційні форми: тренінги, фотоквести, флешмоби, конкурс "Гімназичний кінотавр". Флешмобом "Червона стрічка", відкритим форумом "Контакт єднає Україну".

На належному рівні в гімназії діють виховні осередки: "Зала історії України" "Зала педагогічної думки", "Українська світлиця" та кімната ПДР.

Таким чином, безперервна якісна робота ведеться у кожному класному колективі. Результати діяльності підсумовуються на щорічній учнівській конференції, де й проводиться нагородження переможців КТС. Усе вище перераховане спрямоване на створення ефективної системи управління процесом творчого зростання та набуття компетенцій шляхом інтерактиної взаємодії учасників експерименту.