Позитивний імідж сучасної української школи

Сьогодні дуже часто зустрічається таке сучасне й модне слово – імідж, яке інформаційно впливає на свідомість батьків, дітей, представників громадськості. Саме це соціальне оточення визначає престижність навчального закладу, а від цього залежить популярність школи на освітянському ринку.

Ос вітянський ринок села Рівного дуже багатий – це три загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ступенів, одна спеціальна загальноосвітня школа. Крім того, неподалік інші села з розвинутою освітньою структурою. Тому позитивний імідж школи формує попит батьків на освітянські послуги, яка, на їхній погляд, має вищий рейтинг серед інших навчальних закладів.

Головне досягнення Рівнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 у створенні позитивного іміджу закладу – гуманному ставленні до дитини, забезпеченні якісної освіти,збереженні достатньої мережі класів, стабільності кількості учнів…

У першу чергу, замовників освітніх послуг цікавить якість знань учнів. Скільки не переконуй себе у тому, що наша освіта все ще перебуває «серед кращих у світі», а змінити показники неможливо – у нас на цей час одна з «найшвидших» шкіл із порівняно малою тривалістю навчання. У школах України можна отримати освіту усього за 11 років. Це буде повна середня освіта. Це питання хвилює усіх: науковців, практиків, методистів. Що встигає наш колектив за ці 11 років?

Учні школи, крім здобуття освіти, залучаються до участі в конкурсах, олімпіадах усіх рівнів від шкільного до Всеукраїнського. Що це дає? Вони мають змогу перевірити свої знання з базових дисциплін, порівняти їх із знаннями ровесників, визначитися із «симпатіями» до того чи іншого предмету – а це вже профорієнтація на майбутнє. Майже кожен учитель має учасників районних олімпіад та конкурсів.

Готуючись до конкурсів, олімпіад діти вчаться здобувати знання, знаходять потрібну інформацію у підручниках, Інтернеті. Маємо 20 дипломів усіх ступенів за перемоги в районних олімпіадах 2012-2013 навчального року. Двоє учнів захищали честь району на обласних учнівських форумах – Азза Вадим з інформатики. Бавровський Олег з географії. Ці учні мають нестандартне мислення, потяг до знань, уміють адаптуватися в нестандартних умовах.

Ще одна перевірка освітньої діяльності школи – це участь учнів у ЗНО. У цьому році рейтинг випускника визначався за такими критеріями: середній бал атестата + результати ЗНО. Аналіз цих результатів засвідчив, що учні школи конкурентноспроможні серед абітурієнтів України:

Азза Вадим має 492.0. – це сертифікати ЗНО. 672 (всього).Таран Анастасія 524,5 (713,10), Піткевич Владислав 457 (634,2), Чубар Володимир 458 (615, 3), Пальонна Анастасія 488,5 (666,6), Лева Ігор 455,5 (618,9).

Порівняємо результати. Таран Анастасія закінчила нашу школу, Мала Анастасія, Яценко Ольга, Левенко Ірина – Кіровоградську гімназію - школу – інтернат мистецтв. Мала Анастасія – 528 ( 712,8), Левенко Ірина – 525 (716,4), Яценко Ольга - 532 ( 720,6), Таран Анастасія 524,5 ( 713,10).

Як бачимо, що результати близькі, тобто сільська школа здатна конкурувати з таким популярним закладом міста Кіровограда.

Працевлаштування – це один із важливих підсумків роботи закладу. У цьому році школу закінчили 30 випускників 9 класу ( отримали свідоцтва про базову середню освіту) і 16 випускників 11 класу. Усі учні отримали атестати про повну загальну середню освіту.

До десятого класу школи, області зараховано 19 учнів.

До ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 9 випускників.

До ПТУ – 2.

Серед випускників 11 класу навчаються:

 • ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 1 (Кіровоградський медичний коледж).

До ВНЗ ІІІ-ІVрівня акредитації – 6:

 • Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,
 • Черкаська академія пожежної справи,
 • Кораблебудівельний університет імені адмірала Макарова,
 • Академія митної служби,
 • Національний університет «Острозька академія»,
 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

ПТУ – 8.

Збройні Сили України – 1.

Освітня діяльність школи – це виконання замовлення державних послуг, освітніх потреб учнів та батьків на основі ціннісного підходу в навчально-виховному процесі. Ціннісні аспекти навчання й виховання визначають Концепцію розвитку та діяльності нашого закладу – колектив школи вибудовує Школу ціннісного самовизначення. Аксіологічними пріоритетами закладу є загальнолюдські, національні, європейські цінності. Результати цієї діяльності - це працевлаштування випускників школи, подані у таких таблиці:

Рік випуску

Кількість учнів, що закінчили школу

Кількість учнів, що навчаються у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації

Кількість учнів, що навчаються у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

Кількість учнів, що навчаються у ПТУ

2006

19

4

6

6

2007

16

5

5

4

2008

26

5

4

7

2009

25

6

5

5

2010

11

6

2

2

2011

5

3

2

-

2012

23

7

7

9

 

Турботі про знання кожного учня – від високих до низьких навчальних досягнень – присвячена робота адміністрації. Відвідування уроків, співбесіди з учителями, проведення теоретичних практикумів, робота педагогічної ради, методичних об’єднань – ці аспекти управлінської, методичної діяльності були направлені на формування внутрішньої мотивації школярів до найнеобхіднішої цінності на Землі - знань. У минулому навчальному році адміністрацією школи було відвідано - 169 уроків, директором школи - 84 уроки, виховні заходи, заступником директора з навчально-виховної роботи Демченко О.М. - 85 . Метою відвідування визначалося:

 • Вивчення проблем адаптації учнів 1, 5 класів;
 • Класно-узагальнюючий контроль у 11, 5, 10, 9;
 • Уміння організувати навчальну працю на уроці, забезпечити навчальну дисципліну;
 • Вивчення результативності виховного впливу уроку на формування моральних якостей;
 • Відповідність форм, методів, дидактичних завдань до структури уроку, взаємодія його компонентів;
 • Дослідження доцільності структури уроку тощо.

Аналіз уроків сприяв підвищенню фахової майстерності учителя, поширенню позитивного педагогічного досвіду, зміцненню психологічного настрою вчителів, віри у свої можливості, тому під час комплексного вивчення діяльності освітньої галузі району схвальну оцінку своєї праці отримали майже всі педагоги школи. Гарні уроки, високу педагогічну майстерність продемонстрували Соколенко Світлана Олександрівна, Чорна Тетяна Іванівна, Петрушка Людмила Миколаївна, Собко Зінаїда Степанівна, Полякова Наталія Вікторівна, Чорний Олег Васильович, Соколенко Тетяна Леонідівна, Карман Тетяна Іванівна. Відмічаю професійний ріст, удосконалення викладацьких умінь та навиків Авдієнка Ігоря Миколайовича, Федченка Сергія Володимировича.

Практична спрямованість, гуманізм, вдале поєднання інноваційних і традиційних видів діяльності характеризують педагогів школи. Це ще один важливий чинник у вирішенні проблеми формування позитивного іміджу школи. Усі учні забезпечені необхідним канцелярським приладдям, мають одяг для різних пір року, спортивну форму. Але не мають внутрішньої та зовнішньої мотивації до навчання. Батьки мало контролюють навчальні успіхи дітей, у разі різних проблем звинувачують учителів.

Думка батьків, ставлення до навчання дитини – ще один важливий аспект навчально-виховного процесу школи. Спілкуватися із замовниками освітніх послуг – батьками непросто. Це можуть підтвердити усі працівники освітньої галузі. Тому на засіданні педагогічної ради після розгляду питання «Про мету і завдання батьківської освіти» було вирішено провести Єдиний батьківський День, який став традиційним.

Мета заходу – зміцнення взаєморозуміння, співдружності усіх учасників навчально-виховного процесу, мотивації до навчання ( дитина) та контролю за навчанням (батьки).

Завдання:

 • Презентувати роботу учителів, різні види та форми проведення уроків, позакласних заходів.
 • Виявити перспективи розвитку надання освітніх послуг, резерви у роботі з батьками, недоліки у навчально-виховному процесі.
 • Педагогічна та психологічна підготовка батьків.

Батькам школи пропонуємо різноманітні заходи, які сприяють зміцненню взаєморозуміння родини та школи, презентуємо роботу всього колективу: відкриті уроки, години спілкування, засідання ради з профілактики правопорушень, заняття гуртків – лялькового театру «Буратіно», народознавчого гуртка «Калинонька», участь у спортивних змаганнях, заняття англійського клубу.

Інтерактивне спілкування – особливий вид зустрічі для батьків першокласників. Батьківський день для першокласників та їх батьків почався з громадського огляду знань, мами і тата мали змогу спостерігати за навчальними досягненнями дітей з читання, перевірили роботи власних дітей з математики – контроль знань чисел 4-10,оглянули виставку робіт з письма. Година запитань і відповідей, бібліографічний калейдоскоп з пропагандою дитячої навчальної, розвиваючої, довідкової літератури для 2 класу, надання індивідуальних консультацій – такі форми роботи з батьками чекали на них у 1 класі.

Найповчальнішими для колективу школи були відповіді батьків у закритому анкетуванні. Чотирнадцять різноманітних запитань у першій частині опитування «Організація навчально-виховного процесу» викликали інтерес у респондентів. На запитання: «Чи влаштовують Вас умови навчання дитини у 1 класі?» 18 батьків відповіли «так» і тільки один «ні». «З яким настроєм Ваша дитина йде до школи?» 18 батьків дали відповідь «із задоволенням», троє «з добрим», один «як коли». «Яка наповнюваність учнів у класі є оптимальною?» 19 опитаних вказали різну кількість від 10 до 25, найчастіше 20, але усі відмітили велику наповнюваність першого класу у школі ( у нашій школі навчається 22 першокласників).

Батьків не задовольняє велика наповнюваність груп продовженого дня, мала кількість фруктів у їдальні; 19 респондентів вважають, що у першому класі потрібні домашні завдання, 16 опитаних пропонують оцінювати з другого класу учнів балами. Друга частина анкетування «Співпраця сім’ї і школи» продемонструвала рівень взаєморозуміння між батьківською громадою і школою. Лише двоє батьків вважають, що їх дитина вихована достатньо, 16 опитаних стурбовані рівнем вихованості, 13 батьків покращують стан вихованості шляхом бесід з дітьми, один батько шляхом покарання. Сім батьків пропонують організувати психологічний лекторій з цього приводу.

«Є два види спадщини, яку ми можемо передати нашим дітям: один – це коріння, другий – крила», - зазначає Голдінг Картер, психолог. Родинне коріння потрібно збагачувати, підживлювати, окрилювати дитину змалечку майбутніми досягненнями. У цьому спільні завдання сім’ї та школи.

Відвідини «потрібними» батьками школи з кожним роком стають проблематичнішими. Як вирішити цю проблему? Адміністрація школи у травні кожного року проводить загальношкільні батьківські збори, звіт директора школи у формі родинного свята «Інтелектуальна еліта школи". «Друга школа для мене як ненька, сплине років багато, й коли защемить, засумує серденько, приведе мене згадка сюди…» Такими словами гімну школи розпочинається це свято обдарованості, творчості.

«Педагогічна діяльність, яка є сплавом науки і мистецтва, за обома своїми компонентами завжди передбачає креативність»,- відзначають педагоги-науковці. Саме творчість педагога підтримує запалену природну чи Божу іскорку таланту кожної дитини, своїми професійними якостями, духовними, загальнолюдськими цінностями допомагає яскраво сяяти здібностям та обдаруванням учнів.

Тому навчання, розвиток, психолого-педагогічна підтримка здібних та обдарованих учнів є нагальною потребою, державною справою кожного педагога. Колектив Рівнянської загальноосвітньої школи І –ІІІ ступенів № 2 спрямовує свою діяльність на розвиток кожної дитини, її індивідуальності, самобутності, самооцінки, створює умови для поліпшення морально-естетичного, фізичного виховання, реалізації інтелектуально-творчого потенціалу.

Шкільне свято – це підведення підсумків діяльності усіх учасників навчально-виховного процесу: учителів, учнів та батьків. Адміністрація, учителі школи, сільський голова, відомі люди села вітають переможців – учасників та лауреатів районних, обласних олімпіад та багатьох конкурсів, нагороджують їх подарунками у різних номінаціях:

«Лідер року», «Ерудит року», «Знавець точних наук», «Знавець географії», «Знавець гуманітарних наук», «Активіст року, «Знавець фізики», «Надія школи, «Дідусь року», «Бабуся року», «Матуся року», «Родина року», «Класний керівник року», «Учитель року» тощо. За батьківськими голосами визначається переможець у номінації «Приз батьківських симпатій». Орден Святого Янгола отримують за допомогу, підтримку, розуміння сучасних проблем освіти люди, яким не байдужі справи школи.

Відзначаються декламатори, волонтери, спортсмени, активісти , художники, поети школи грамотами й подяками адміністрації, відділу освіти. Звучать привітання від товаришів та друзів - на шкільному фестивалі творчості, краси, талантів під час Тижня краси , гармонії , талантів проходить відбір самодіяльних номерів учасникам родинного свята. Фотопрезентація «Один рік життя школи» зберігає усі заходи, якими жила школа протягом року, – осінню виставку доробок, присвячену Василю Сухомлинському , повсякдення школи – Єдиний батьківський День, уроки, позакласні заходи, виступи учнів на параді літературних героїв під час Тижня Книги, десанти імені Василя Сухомлинського, участь в Дні довкілля, шкільних проектах, інші.

Згадую уривок з оповідання Дж.Селінджера: «маленькі дітлахи граються увечері на величезному полі в житті… І моє діло – ловити дітлахів, щоб вони не зірвалися у прірву. Розумієш, вони граються і не бачать, куди біжать, а тут я підбігаю і ловлю їх, щоб вони не зірвалися… От і вся моя робота. Стерегти дітей над прірвою у житті.»

Ці слова якнайкраще розповідають про завдання та мету

здоров’язбережувальної роботи в сучасній українській школі. Проблемним є і збереження здоров’я і життя дітей, адже вони зараз гіперактивні, багато рухаються, мало усвідомлюють небезпеку необдуманих вчинків. Але для покращення іміджу закладу велике значення має відсутність травматизму у школі. Колектив школи постійно планує і виконує усі заходи з БЖ. Намагаємося урізноманітнити цю роботу. Крім традиційних видів діяльності – бесід, уроків – застережень, вікторин, ігор, конкурсів малюнків, казок, загадок, залучаємо учнів до проектної діяльності, діти молодшого та середнього віку складають казки, вірші, створюють колажі, газети. Активними в цій діяльності є класні керівники багатьох класів.

Виховання патріотичних цінностей – не тільки пріоритетне завдання сучасної української школи, це веління серця кожного вчителя української школи, не тільки для позитивного іміджу, а задля гарного майбутнього держави. Адже Батьківщина – це не баталії у Верховній Раді, не дискусії численних партій, не курс валюти на біржах. Батьківщина – це щемливе та зворушливо-ніжне почуття до символів держави, бережливе ставлення до рідної місцевості, ностальгія у часи розлуки. Чи здатні наші діти до таких почуттів?

Завдання школи – виховувати почуття патріотизму, любові до державної символіки, до звичаїв, традицій, культурних цінностей українського народу. У рік педагога-земляка Василя Сухомлинського варто згадати його особливу увагу до виховання любові до рідної країни. Багато років сплинуло відтоді, багато змін зазнало суспільство.

Ми, українці, маємо самостійну державу, про авторитет якої інформаційні джерела мало дбають, видаючи читачам різні негативні факти та події. Але так хочеться, щоб ( цитую В.О.Сухомлинського) «змалку в свідомість наших дітей входила думка про те, що наша країна наймогутніша, най прекрасніша, найщасливіша у світі».

З 2010 року колектив школи для втілення цих ідей Василя Сухомлинського, реалізації Концепції діяльності та розвитку школи працює над проектом «Василь Сухомлинський». Тому у 2011 році було створено «Територію радості» для навчально-виховних, естетичних потреб школи. У рекреації початкових класів на стіні учитель фізики Шмаков В.Г. зобразив живописну експозицію «Щасливий світ дитинства». Іншу стіну школи прикрасив портрет видатного педагога, під яким вислів Василя Сухомлинського:

«Школа стає справжнім осередком культури лише тоді, коли в ній панують чотири культи: культ Батьківщини, культ людини, культ книжки і культ рідного слова». Аксіологічні стенди – спадщина учителя: казки, оповідання, притчі для дітей розкривають зміст основних цінностей людства «Країна», «Мова», «Людина», «Книга».

На прикладі моральних думок Василя Сухомлинського дитина пізнає світ добра, любові. У цьому куточку колектив школи проводить різноманітні заходи під час місячника «Вінок Василю Сухомлинському», єдині години спілкування, виховні години у групі продовженого дня. Це презентація саморобних книжечок «Від маленького вдумливого читача великому учителеві», виставка педагогічних листівок «Василь Сухомлинський у моїй педагогічній діяльності», конференції, педагогічні читання, «Лист Сухомлинському» від методичних об’єднань школи, єдині уроки людяності, доброти, милосердя, аукціон ідей Василя Сухомлинського «Квітка Василю Сухомлинському».

Крім традиційних видів діяльності, учні організовують та проводять аксіологічні десанти Василя Сухомлинського, під час яких учням початкової ланки, використовуючи праці, творчий досвід педагога-земляка, розповідають про зміст, актуальність, потребу в ціннісному самовизначенні. Аксіологічні десанти мають назву «Милосердя», «Добро», «Гра», «Спілкування» тощо.

У лютому 2013 року у школі проведено місячник «Наша Батьківщина – рідна Україна», присвячений 95-річниці з Дня народження Василя Сухомлинського. Провідна ідея виховного заходу – «У дитинстві відкриваєш материк, котрий зветься Батьківщина». Мета місячника – формування усвідомленої громадянської позиції, поваги до традицій, культури, мови, виховання у школярів любові до Вітчизни й свого народу, до національної культури, державних символів України.

Місячник проходив за Тижнями:

І тиждень «Державні символи України. Герб та прапор»

Заходи Тижня – це єдині години спілкування, проведення виховних заходів на «Території радості» з використанням мультимедійних презентацій, інформаційно-виховних стендів, початок шкільного конкурсу «Герб та прапор рідної школи», збирання фоторепортажів «Рідна країна» (фото з годин спілкування, цікаві моменти Тижня в класних колективах, мальовничі краєвиди села).

ІІ тиждень «Державний гімн України»

Заходи цього Тижня – створення постерів «Коли звучить гімн України», єдині години спілкування «Державний гімн України», на яких учні разом з класними керівниками пригадали історію створення гімну держави. Мета години спілкування – знання слів пісні кожним учнем класу. На постерах учні поділилися своїми думками.

ІІІ тиждень «Рідна мова»

Цікавинками цього Тижня стали складені учнями ребуси «Українська мова», години спілкування «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову», мовні конкурси, фестиваль української пісні. Класні керівники з учнями підготували інсценізацію української пісні та презентували її журі.

ІV тиждень «Уславлені українці»

Класні керівники з учнями-активістами презентували особистості, досягнення таких уславлених українців: Василь Сухомлинський, Тарас Шевченко, Назарій Яремчук, Яна Клочкова…. Підсумком місячника став десант Василя Сухомлинського «Україна», який систематизував та узагальнив вивчене протягом чотирьох Тижнів.

Школа з малолітніми злочинцями має непривабливе обличчя. Тому на одному з перших місць колективу правове виховання, пріоритетним серед якого є попередження правопорушень, злочинності серед учнів школи та корекційна робота з учнями, які скоїли злочини. Для цього у закладі створена така модель роботи, яка допомагає працювати з учнями девіантної, асоціальної поведінки.

Систематично проводяться засідання ради з профілактики правопорушень, розглядаються різноманітні питання з метою допомоги, запобігання конфліктним ситуаціям між підлітками, школярами молодшого віку, батьками, налагодженню стосунків у класі, вирішуються проблеми з несистематичним відвідуванням. Крім того, у закладі діє шкільна служба порозуміння, яка розв’язує нагальні питання вже за проханням чи скаргою дітей. Це міжособистісні стосунки підлітків, учителів тощо. Учнів на районному обліку немає.

Зовнішня естетична культура за останні роки функціонування школи значно підвищилася. Так, адміністрація школи, втілюючи проект «Наша Родина», подбала про розміщення у коридорах школи відповідних тематичних фотовиставок: «Наша Родина», «Нам лише 100 років», «Один рік з життя школи», «До 105- річчя закладу», «Педагогічна фотогалерея». Працівниками школи кожного року здійснюються необхідні ремонтні роботи, коридори школи поповнюються різноманітними інформаційними куточками, шкільне подвір’я дитячими майданчиками, іграшковими інтер’єрними прикрасами . Дітей забезпечено гарячим харчуванням, постійно функціонують внутрішні туалети.

Справжньою окрасою території школи став пам’ятник письменнику-земляку, репресованому драматургу – Івану Кіндратовичу Микитенку. Монумент письменника перенесено з батьківщини Івана Кіндратовича, хутора Іванівці Новоукраїнського району.

Позитивний імідж школи – це ще й публікації працівників у педагогічних фахових виданнях України, засобах масової інформації.

Рівнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – школа з давнім історичним минулим, з традиціями та ритуалами, з власним цінним та ціннісним скарбом.

Цінний скарб – це не діаманти та самоцвіти, не рахунки в українських та міжнародних банках, а її учні – теперішні, колишні, які вже стали працівниками у різних галузях України, які навчаються у інших навчальних закладах або ще у стінах школи. А ще вчителі – також теперішні, колишні, які незважаючи на місце проживання, роботи, завжди думками у своїй рідній школі.

Ціннісний скарб – це все те «розумне, добре, вічне», що виплекали, виховали педагоги школи у своїх вихованців: патріотизм і самовідданість Івана Кіндратовича Микитенка – земляка, драматурга, репресованого письменника, який повернувся своїми творами, пам’яттю нащадків на Україну (школа носить ім’я славетного односельця), відвагу, самопожертву Івана Івановича Кувіки, Героя Радянського Союзу, воїна-визволителя України від фашистської навали, високий професіоналізм, сумлінне ставлення до роботи багатьох випускників школи, які обрали різні професії, але всі вони виконують свій громадянський обов’язок в ім’я рідної країни.

Світлана Луговська, директор Рівнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області