1
Оцініть публікацію
Адміністрування школи

Стаття «Школа в умовах нового стандарту освіти (роздуми про важливе)»

«... Вода бігла, спотикаючись об каміння, безсило падала у прірву, виборсувалася і знову бігла, - маленький гірський струмок, кожною краплею прагне до океану.

Я запитав у струмка, як дійти мені до океану, не загубитися у дорозі!

Струмок захлинувся у вузькій гранітній ущелині, вийшов з каменів і сказав:

- Іди за мною! Тільки пам'ятай: шлях мій далекий і нелегкий, не на веселу прогулянку я тебе кличу ».

Я часто згадую цю притчу... Шлях пізнання - подібний шляху струмка. А призначення педагога - допомогти дітям пройти успішно цей шлях. Саме на це націлює нас новий стандарт.

Що ж таке новий стандарт, які нововведення він має принести в нашу освіту? Якою має стати нова школа? Ці питання дуже часто ставлю перед собою та колегами, учнями, батьками.

Має змінитися багато чого. Якими я уявляю собі ці зміни?

Велика роль учителя. УЧИТЕЛЬ - людина, чиї знання і культура стають для дітей прикладом. Він - організатор освітнього середовища, вихователь, правознавець, дипломат, психолог, парламентер. Все залежить від учителя. Зуміє він побачити в дитині ту іскру Божу, якою кожен приходить в цей світ осяяний? Чи зможе не нашкодити, виправити помилки дитини і направити тим шляхом, на якому вона відбудеться як Особистість? Для цього треба вчитися. І вчитися не рік, не два і не три. Вчитися доведеться все життя. Вчитися разом зі школою.

Нова школа - школа мислення.

Традиційний погляд на школу полягає в тому, що вона повинна давати міцні знання. Але в сучасних умовах, коли кількість нової інформації постійно зростає, такий підхід стає обмеженим. Стандарт другого покоління говорить про зміну освітньої парадигми і про новий освітній результат - розвиток особистості. Знання стають засобом, а не метою. Людина з розвиненим мисленням є не рабом знань, а їх володарем. Таким чином, ключове питання нової школи не в тому, який обсяг засвоєних учнем навчальних знань, а те, як знання сформували в учня здатність мислити, вести продуктивну дослідницьку діяльність.

Нова школа - школа саморозвитку та самоосвіти.

Чого має навчитися дитина? Ми всі пам'ятаємо стару притчу про те, як прийшов мудрець до бідних і сказав: «Я бачу, ви голодні. Давайте, я дам вам рибу, щоб ви вгамували голод ». Притча говорить: не треба давати рибу, треба навчити ловити її. Стандарт нового покоління і є той стандарт, який допоможе навчити вчитися, навчити «ловити рибу», а тим самим опанувати універсальними навчальними діями. Саме в дії породжуєюься знання. Вчитися (тобто вчити себе) ось те завдання, у вирішенні якого школі сьогодні заміни немає.

Нова школа - школа питань.

Одного разу відомого вченого й мудреця Авіцену запитали: «Ви так багато вмієте і знаєте. Ймовірно, в дитячі роки ви були найкращим серед ровесників? »

« О, зовсім ні, - відповів Авіценна, - навколо мене були учні набагато розумніші і успішніше мене. Але я був кращим з тих, хто задавав питання! »

Якщо учень ні про що не запитує вчителя і у нього навіть не виникає такого бажання, значить, його треба до цього підштовхувати. Інакше засвоєння матеріалу буде проходити на рівні почуттів: побачив, почув, а вийшов з класу - і забув, бо не було миследіяльності. Саме питання привчають дітей критично ставитися до навчального матеріалу. А це сприяє набуттю глибоких знань, причому більш довготривалих, бо ці знання - усвідомлені.

Нова школа - це школа творчості, креативності.

Тепер завдання учителя не тільки навчити дитину читати, рахувати, писати, він повинен прищепити дитині навички розв'язання творчих завдань, вміння аналізувати та інтерпретувати інформацію, тобто навчити дітей бачити і формулювати проблему, аналізувати факт, працювати з різними джерелами, висувати гіпотези, здійснювати перевірку їх правильності, формулювати висновки, відстоювати свою позицію при обговоренні як у процесі навчальної діяльності, так і через додаткову освіту. Дитина розвивається успішно тоді, коли вона не просто засвоює чужий досвід і чужі знання, а вміє творити, створювати свої власні знання про світ.

Нова школа - це школа з новим уроком.

Тепер при підготовці до уроку вчитель витрачатиме майже удвічі більше часу. Якщо раніше писався конспект уроку, то тепер потрібно написати сценарій. Основним етапом має стати самостійна робота. Якщо раніше вчитель намагався виконати те, що запланував, то тепер йому необхідно організувати діяльність дітей. Форма уроку переважно групова або індивідуальна. Результати навчання не тільки предметні, а й особистісні, метапредметні. Орієнтир на самооцінку учня, формування адекватної самооцінки. Облік динаміки результатів навчання дітей відносно самих себе. Оцінка проміжних результатів навчання. І багато, багато іншого.

І нарешті, нова школа має створити широкий простір для прояву та реалізації дитячої ініціативи.

Цьому сприяє організація позаурочної діяльності для задоволення потреб учнів у змістовному дозвіллі, їх участь у самоврядуванні та суспільно корисній діяльності. Виховання дітей відбувається в будь-який момент їх діяльності. Однак найбільш продуктивно це виховання здійснювати у вільний від навчання час.

Образно напрямки виховного середовища можна сформулювати фразами: «Хочу все знати», «Хочу все вміти», «Хочу все вміти», «Ким я хочу і можу стати », «Хочу бачити сьогодення і майбутнє, знаючи і розуміючи минуле», « Хочу пізнати світ прекрасного », « Хочу стати веселим, міцним і здоровим, завжди готовим прийти на допомогу ».

Учитель - людина, з якою волею доль стикається дитина. Тож сьогодні його формула роботи: «Бачити - освітню ситуацію, передбачати - майбутнє в дитині, діяти - на заздалегідь спланованих позиціях».