468
Оцініть публікацію

Стаття «Захисна споруда цивільної оборони - запорука безпеки в закладах освіти»

Головним завданням педагогічних колективів є збереження здоров`я, життєдіяльності кожного учня навчального закладу й вправне забезпечення захищеності всіх учасників навчально-виховного процесу. Враховуючи те, що в Україні можливі як техногенні, так і природні ризики, то з метою запобігання, а так ож усунення їх можливих наслідків, у країні створена і діє потужна система захисту населення і економіки від надзвичайних ситуацій. Стає зрозумілим велике значення системи цивільного захисту в навчальних закладах сьогодні. Головне – навчити наших дітей елементарним правилам безпечного життя: на вулиці, в транспорті, в лісі.

Захисні споруди цивільного захисту –Засобами колективного захисту людей під час виникнення надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів є захисні споруди.

За захисними властивостями вони поділяються на сховища і протирадіаційні укриття.

Сховища забезпечують комплексний захист укритих людей від дії факторів ураження НС. Вони повинні забезпечувати дводенне перебування людей. Приміщення сховища поділяються на основні і допоміжні.

При експлуатації захисної споруди в мирний час повинна бути забезпечена цілісність:

 • захисних властивостей як споруди в цілому, так і її окремих елементів (входів, аварійних виходів, захисних герметичних і герметичних дверей, устроїв проти вибухів);
 • герметизація і гідроізоляція всієї захисної споруди;
 • інженерно-технічне обладнання і можливість переводу його в будь-який час на експлуатацію за призначенням.

Сховище обладнане комплексом інженерних споруд, що забезпечують необхідні умови життєдіяльності протягом певного часу:

 • захисні герметичні двері,
 • шлюзові камери (тамбури),
 • санітарно побутові відсіки,
 • основне приміщення для людей,
 • аварійний вихід,
 • фільтровентиляційна камера,
 • комора для продуктів харчування,
 • медична кімната.

Сховища мають фільтровентиляційні установки (ФВУ), які очищають зовнішнє повітря, розподіляють його по відсіках і створюють у захисному приміщенні надлишковий тиск, що перешкоджає проникненню зараженого повітря. Передбачається два режими вентиляції.

Система водопостачання від зовнішньої водопровідної мережі.

Передбачено аварійний запас води або її джерело. В системі водопостачання важливу роль має стан запірної арматури, а саме наявність пристрою на вводі в середині споруди, справність, легкість її відчинення та зачинення, нумерація задвижок, вентилів, згідно з експлуатаційною схемою, терміни обслуговування; наявність покажчиків руху води; стан безнапірних та напірних баків, правильність пофарбування водопровідних труб (зелений колір).

Є система каналізації. Санвузол влаштовується окремо, він ізольований від секцій сховища з витяжкою. В системі каналізації важливу роль відіграє кількісний стан санітарних приладів, правильно пофарбування каналізаційних труб (чорний колір), герметичність резервуарів фекальних вод, стан насосів відкачки та стан запірної арматури, а саме, справність та легкість зачинення та відчинення вентилів і засувок в середині сховища.

Система опалювання сховища працює від опалювальної мережі будинку, під яким воно знаходиться. В системі теплопостачання колір труб повинен бути пофарбований в коричневий колір і запірна апаратура повинна відповідати нормативам.

Освітлюється від міської електромережі, в аварійних випадках від автономної електростанції, або від акумуляторів, або ліхтарями. Важливу роль в електропостачанні та електроосвітленні грає укомплектованість щитів освітлення та управління, наявність нумерації і надписів для пуску якого агрегату служить пускач або пакетник, справність системи освітлення, наявність експлуатаційних схем та відповідність їх встановленому обладнанню, колір труб електропроводки – чорний.

Запас продуктів повинен бути не менше ніж на 2 доби.

Медичне обслуговування здійснюють санітарні пости і медпункти.

Демонтаж обладнання, перепланування приміщень, створення отворів та інші порушення захисних властивостей споруди забороняється. Підприємства, установи і організації, що експлуатують захисні споруди, повинні призначити відповідальних осіб, які повинні виконувати систематичний контроль за правильним утриманням захисних споруд, цілісністю їх захисних властивостей, пристроїв і інженерно-технічного обладнання.

Зберігання конструкцій і внутрішнього обладнання підтримується шляхом провітрювання приміщень захисних споруд за спеціальним режимом, що встановлюється в залежності від місцевих метеорологічних умов і характеру захисної споруди в мирний час.

В захисній споруді, що експлуатується, повинна бути така:

документація:

 • правила утримання і табель оснащення;
 • плани зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж з вказівкою пристроїв, що відключають їх;
 • паспорт сховища (протирадіаційного укриття), журнал перевірки стану захисної споруди;
 • план захисної споруди з вказівкою місць розміщення для укриття людей і шляхів евакуації;
 • інструкції по експлуатації фільтровентиляційного та іншого обладнання, правила користування приборами.

Документація по захисній споруді:

1.Інструкція щодо утримання захисних споруд у мирний час.

2. Паспорт захисної споруди.

3. Опис обладнання та майна.

4. Схеми зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж із вказівками відключаючих пристроїв.

5. План захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння та лежання та шляхів евакуації

6. План приведення захисної споруди в готовність.

7. Інструкція з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання, правила користування приладами.

8. Правила користування вимірювальними приладами.

9. Журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання.

10. Журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів- поглиначів ФП, приладів регенерації і підпору повітря.

11. Формуляр фільтровентиляційних агрегатів.

12. Відмітки про порядок провітрювання захисної споруди.

13. Щорічний акт огляду санітарно-епідеміологічними органами ємностей для питної води.

14. Експлуатаційні схеми системи життєзабезпечення з вказівкою відключаючи пристроїв.

15. Список сигналів оповіщення цивільного захисту.

16. Список телефонів.

17. Журнал перевірки стану сховища.

18. Інструкція щодо використання засобів індивідуального захисту.

19. Довідки про перевірку захисної споруди на герметичність.

20. Правила поведінки у захисній споруді.

21. Покажчики маршруту руху до захисної споруди.

22. Обов’язки особового складу груп, ланок, постів.

23. Список особового складу груп, ланок, постів.

24. Проектна документація пристосування захисної споруди для використання у господарських, культурних та побутових потребах.

Протирадіаційні укриття забезпечують захист людей при радіоактивному зараженні місцевості.

Укриття діляться у відповідності до коефіцієнту гамма-випромінювання. Його приміщення повинні забезпечуватись вентиляцією, опаленням, каналізацією та освітленням. Підземні та наземні будівлі і споруди після дообладнання можуть бути пристосовані під укриття. Захисні споруди завжди повинні бути підготовлені до прийому людей. Основне завдання цивільного захисту в навчальному закладі: навчити грамотно й чітко діяти в різних надзвичайних ситуаціях для захисту свого життя та здоров’я, тобто практичним заходам цивільного захисту та виховання впевненості в ефективності заходів цивільного захисту; вміти користуватися засобами індивідуального захисту, використовувати захисні властивості місцевості та захисні споруди.