Проєкт "Школа партнерської взаємодії”

Представлений проєкт розвитку загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів "Школа партнерської взаємодії” спрямований на створення умов, що забезпечують розвиток і виховання кожного учня в атмосфері комфортного, сприятливого, психологічного і соціального клімату, заснованого на принципах гумані стичного підходу до освіти. Мета проєкту полягає у створенні передумов, умов і механізмів для розвитку й реалізації творчого потенціалу учнів, підготовки їх до життя в постійно мінливих умовах соціокультурного середовища на основі партнерських взаємовідносин учасників освітнього процесу.
Попередній перегляд

Триває завантаження