Розробка уроку «Одномембранні органели клітини: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі» з біології в 10-му класі

План-конспект уроку з мультимедійною презентацією, мета якого – перевірити знання про генетичний код, етапи синтезу білків, роль у синтезі білка молекул тРНК і іРНК; розв’язати задачу з написання послідовності амінокислотних залишків молекулі білка; розглянути особливості будови, функції одномембран них органел; проаналізувати зв'язок особливостей будови органел із їхніми функціями; формувати біологічне мислення; розвивати пам’ять, уміння робити висновки
Попередній перегляд

Триває завантаження