Стаття "Використання елементів народних знань у процесі вивчення шкільного курсу біології"

У матеріалі на заявлену тему автор наголошує, що використання елементів народних знань у процесі викладання біології забезпечує оволодіння учнями понятійно-термінологічним апаратом, засвоєння предметних знань і формування ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію з довкіллям
Попередній перегляд

Триває завантаження