582
Оцініть публікацію

Використання методу проектів на уроках біології

Сьогодні в практику роботи вчителів біології поряд із традиційною методикою широко входять методи активного навчання: інтерактивні, рольові, ділові, організаційно-навчальні ігри, метод опорних конспектів, технологія модульного навчання і багато інших.

Із упровадженням у школі комп'ютерних технологій для педагогів відкрилися нові можливості, що дозволяють створити умови для розвитку пізнавального інтересу школярів до предмету, що вивчається. Одним із прикладів педагогічних технологій, що мають багатий творчий потенціал, є метод проектів.

Реалізація проектної діяльності розвиває в учнів пізнавальні навички, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, співробітничати в групі, виконуючи різні соціальні ролі (лідера, виконавця тощо).

Сьогодні наші учні готують проекти з використанням мультимедійних технологій. Презентуючи свої проекти, школярі показали вміння використовувати можливості програми Powerpoint - графіку, анімацію, зміну слайдів, кольорову гаму, ефекти, звук і т.п.

На першому уроці ми пропонуємо учням перелік тем для проекту, і вони вибирають ту, яка їх зацікавила. Можна запропонувати самим придумати собі тему. На цьому ж уроці проводиться інструктаж з організації проектної діяльності, поділ на групи, вибір лідера групи й розподіл обов'язків у групі.

Навчальне проектування орієнтоване, насамперед , на самостійну діяльність учнів: індивідуальну, парну або групову, яку вони виконують протягом певного відрізка часу (кілька тижнів - кілька місяців). Способи виконання й презентації проекту можуть бути різними залежно від індивідуального досвіду учнів, ініціативності, самостійності, творчого співробітництва. Керівна роль педагога полягає в тому, щоб організувати й спрямувати самостійну діяльність учнів. Тому ми пропонуємо план-перелік різних видів діяльності, які дозволять школяреві або групі розв'язати обрану проблему.

Як приклад пропонуємо інструктивну картку по реалізації проекту для учнів 11 класу в темі "Надорганізмений рівень життя".

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МІСТА
(підготовка й захист проекту прирівнюються до контрольної роботи з теми "Екосистемний та біосферний рівні життя")

План дій з реалізації проекту

 • Зібрати інформацію з обраної теми (газети, журнали, книги, довідники, енциклопедії, відеоматеріали, засоби масової інформації, Інтернет ...).
 • Звернутися до працівників різного рівня даної сфери й одержати інформацію із профілактики даної проблеми (інтерв'ю, опитування).
 • Розробити анкету "Поінформованість населення з даної проблеми" і провести анкетування батьків, знайомих, сусідів, жителів мікрорайону...
 • Зробити добірку фотографій, малюнків, рекламних плакатів, антиреклами, листівок тощо з даної проблеми (зняти відеокліп, скласти вірш ...)
 • Підібрати приклади позитивного й негативного світового досвіду в розв'язанні й профілактиці даної проблеми.
 • Проаналізувати зібрану інформацію, зробити висновки й внести свої пропозиції щодо рішення даної проблеми.
 • Упорядкувати зібраний матеріал і створити мультимедійну презентацію (або у вигляді плаката).

Теми проектів (у групі не більше 4-х школярів)

 • Природно-заповідний фонд Донбасу (регіональні парки "Міотида", "Донецький кряж", " Клебан-Бик", "Краматорський", "Зуєвський", "Святі гори").
 • Найкрасивіші місця Донецька.
 • Стан і охорона повітряного басейну Донецького регіону.
 • Проблема питної води в місті Донецьк.
 • Проблема утилізації відходів виробництва й споживання в місті Донецьку.
 • Проблема транспорту в мікрорайоні "Текстильник" і його вплив на навколишнє середовище.
 • Проблема озеленення в місті Донецьку.
 • Техногенно небезпечні підприємства міста Донецька.
 • Формування екологічної свідомості в Донбасі.
 • Поновлювана енергія -  енергія майбутнього (про підприємства в Донбасі й перспективах створення підприємств, що використовують нетрадиційні джерела енергії).
 • Стан здоров'я мешканців мікрорайону "Текстильник" і профілактика захворюваності.

Теми проектів пов'язані із проблемами місця проживання, що виховує активну громадянську позицію.

Кожен проект має практичну дослідницьку частину. Наприклад, при вивченні впливу транспорту на навколишнє середовище учні обирають найбільш завантажене перехрестя в мікрорайоні й підраховують кількість, види транспортних одиниць, що проїхали перехрестя за одиницю часу. Потім у довідковій літературі знаходять дані витрат пального й кількість шкідливих викидів; складають таблицю й діаграму на основі власних досліджень. Проаналізувавши отримані результати, роблять свої "відкриття", здобувають власне бачення проблеми й замислюються про шляхи її розв'язку.

Презентуючи свій проект, діти із задоволенням у якості аргументів демонструють добірки власних фотографій місць, які вони відвідали, відеоматеріал.

Після презентації однокласники висловлюють свою думку, ставлять запитання, може виникнути дискусія. Уроки - презентації проходять завжди жваво й цікаво.

Ми прагнемо, щоб наші випускники оволоділи навичками й уміннями, які дозволять їм краще орієнтуватися у різноманітних ситуаціях, працювати в різних колективах і бути більш пристосованими до життя.

Автор: Мамонтова В.В., вчитель біології Донецької гімназії №92.