Особливості уроків узагальнення та систематизації знань (з досвіду роботи)

Узагальнення та систематизації знань – надзвичайно важливий компонент засвоєння навчальної інформації в школі, тому що дидактичною метою цього типу уроку є вичленування найбільш загальних і суттєвих понять, закономірностей, провідних ідей, з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, засвоєння широких категорій, понять і їх системи. Саме про це й ведеться мова у статті.
Попередній перегляд

Триває завантаження