Розробка уроку «Яке твоє місто? Яка твоя адреса?» з німецької мови в 7-му класі

План-конспект уроку, мета якого - навчати правильно визначати відмінок і вживати прийменники з артиклями в реченні, давати відповіді на запитання в межах теми, використовуючи вивчені лексичні одиниці й граматичні конструкції; розвивати готовність до участі в іншомовному спілкуванні, навички діалогіч ного мовлення; розвивати мовленнєву реакцію, здогадку, пам’ять; удосконалювати граматичні навички; формувати вміння працювати в парах; виховувати культуру спілкування, любов і повагу до рідного міста
Попередній перегляд

Триває завантаження