1
Оцініть публікацію
Дошкільне виховання

Ігрові завдання на корекцію емоційної сфери дітей дошкільного віку

У матеріалі з досвіду роботи авторка пише, що емоційно-ціннісна сфера - це особливі психічні процеси та стани, пов’язані з потребами й мотивами дітей, і почуття, як стійкі емоційні ставлення до тих чи інших явищ, і відображення емоційно-ціннісної сторони духовного світу особистості
Попередній перегляд

Йде завантаження