Проект Дивовижні зупинки

Актуальність теми: Інтерес дитини до навколишнього світу розпочинається з прилучення до спільної з дорослими екологічно доцільної діяльності. Дитина сприймає довкілля через призму дорослого. Для самостійного сприйняття у малят не вистачає життєвого досвіду, розуміння природних вз аємозв'язків, естетичних і духовних почуттів.

Завдання дорослих - педагогів, батьків, навчити помічати прекрасне в природі, правильно сприймати явища та об'єкти, виражати пережиті почуття в мовленнєвій та доступних видах діяльності, експериментувати і досліджувати.

Вид проекту: пошуково - дослідницький, теоретико - практичний.

Мета: У спільній діяльності педагогів, батьків, вихованців організувати пошуково - дослідницьку діяльність на екологічній стежині «Дивовижні зупинки».

Впроваджувати зібрані матеріали у навчально-виховній діяльності з дітьми для формування у них елементарного природодоцільного світогляду, усвідомлення себе як частки природи.

Реалізувати завдання:

 1. Формувати елементи наукових знань про об'єкти живої природи та вплив природних факторів на їх розвиток (зміна пір року, температура, світло, поживність ґрунту).
 2. Розвивати вміння класифікувати живу природу на основі безпосереднього сприймання та аналізу зовнішніх ознак (садові дерева, лісові дерева, кущі, квіти, лікарські рослини, городина, птахи, жителі водойми).
 3. Стимулювати допитливість, інтерес до пошуку і експериментування.
 4. Зацікавити описами живої природи, її об'єктів і явищ у літературній та народній творчості (оповідання, вірші, легенди, повір'я, прикмети, приказки, загадки).
 5. Активізувати знання і практичний досвід дітей у різних видах діяльності в природі (грі, праці, пошуково-дослідницькій діяльності, навчанні).
 6. Виховувати дбайливе ставлення до природи.

База реалізації проекту:

Дошкільний навчальний заклад

Об'єкти для пошукової діяльності:

Дитячий садок: Квітник, сад, город

Паркова зона: Куточок лісу, водойма, лікарські рослини.

Учасники проекту: педагогічний колектив ДНЗ, вихованці, їх батьки.

Очікувані результати: Зросте розуміння і усвідомлення педагогів до значимості дослідницько-пошукової діяльності в живій природі, їх власний досвід в процесі роботи над проектом.

Доступність, систематизованість зібраних матеріалів дасть можливість творчому підходу до їх впровадження.

Можливість «відкриттів» кожної дитини розвиватиме у неї природну допитливість, інтерес до оточуючого, бажання використовувати набуті знання.

Модель реалізації проекту:

Збір та систематизацію матеріалів проводити за схемою:

1. Загальна характеристика куточка (історична довідка, створення, місцезнаходження, цікаві факти, значимість).

2. Перелік об'єктів для спостереження, ознайомлення, характерних для цього куточка.

3. Відомості про кожний перелічений об'єкт (енциклопедичні, наукові, фольклорні, поетичні, ілюстрації, фото).

4. Вікові програмові вимоги щодо ознайомлення дітей з переліченими об'єктами (для кожної вікової групи).

5. Додатки:

 • гербарії;
 • конспекти занять, спостережень (сезонні; вказувати тему, мету; вказати авторство (власне чи з літератури);
 • інтерактивні форми роботи з дітьми (КВК, брейн-ринг, вікторини...);
 • дослідницька діяльність у даному куточку.

6. Висновки (вказати: на використані форми роботи, участь батьків, дітей; на проблеми, що виникли в процесі роботи; визначити, при необхідності, завдання і побажання для подальшої діяльності).

7. Використана література (вказати джерела отримання інформації, розробки екскурсій, конспекти занять у такому порядку: автор, назва публікації (книги, журнали, статті), сторінку)

8. Кожну «зупинку» автори можуть назвати самостійно, однак її назва має відповідати головній темі.

Алгоритм діяльності методичної служби ДНЗ:

 1. Скласти та описати проект.
 2. Розробити пам'ятку для вихователів по реалізації поставлених завдань.
 3. Надати методичну допомогу, консультації з окреслених питань.
 4. Переглянути та запропонувати для використання наявний методичний та дидактичний матеріали.
 5. Узагальнити, систематизувати та оформити спільно зібрані матеріали.
 6. Презентувати спільний проект для впровадження у навчально-виховну роботу з дітьми.

Алгоритм діяльності педколективу:

 1. Визначити індивідуальний план дій для реалізації проекту.
 2. Залучити до роботи батьків.
 3. Зібрати матеріали, необхідні для повноти розкриття теми.
 4. Узагальнити та оформити матеріали відповідно обраного об'єкту.
 5. Представити матеріали для спільного узагальнення до 12.10.09.

Термін роботи над проектом: з 01.02.2009 по 31.10.2009

Автори проекту: Гордієнко Світлана Василівна, Пінчук Ірина Михайлівна