1206
Оцініть публікацію

Робоча програма навчальної дисципліни "Креслення"

У матеріалі на заявлену тему автор подає робочу програму, мета якої - дати студентам необхідні теоретичні знання із закономірностей побудов просторових форм на площині; сформувати практичні навички щодо виконання зображень різноманітних сполучень геометричних форм на площині, розвивати у студентів просторове мислення; навчити студентів створювати проекції об’єкта; розвинути у студентів творчі здібності.
Попередній перегляд

Триває завантаження