732
Оцініть публікацію

"З економікою на "ти". Програма роботи бізнес-клубу

Усвідомлення життєвої потреби у трудовій активності, ініціативи, підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та шляхів їх розв'язання, готовності до соціальної творчості як умови соціальної адаптації, конкурентоспроможності й самореалізації особистості в ринкових відносина х.

У формуванні елементів економічного мислення надзвичайно велику роль відіграє робота шкільного бізнес-клубу. Його головна мета - формування стійкого інтересу учнів до економічної науки. Членом бізнес-клубу може бути кожний старшокласник гімназії 9-11-го класу, який бажає брати участь у його роботі, поважає його традиції та статут і хоче пов'язати свою долю в майбутньому з економічними професіями.

Клуб дає можливість творчого підходу учнів до вирішення економічних проблем, розвитку їх нахилів - здібностей, талантів, визначення майбутньої професії. Його завданням є поглиблення знань учнів зі шкільних курсів "Економіка", "Економічна географія", "Основи підприємницької діяльності" через проведення цікавих зустрічей з людьми економічних спеціальностей, людьми, які досягли успіхів у бізнесовій діяльності.

Учасники бізнес-клубу беруть активну участь у шкільних, міських і регіональних етапах Всеукраїнської олімпіади з економіки, упродовж останніх років займають перші місця на конкурсах-захистах наукових робіт МАН. У цьому навчальному році юні бізнесмени спробують свої сили, беручи участь у науково-практичній конференції при Київському національному економічному університеті.

Можливістю клубу є екскурсії, ділові та рольові ігри. Вони дають змогу краще сформувати в учнів практичні навички та вміння, розвивати пізнавальний інтерес, активізувати самостійну діяльність, а в подальшому визначити власне місце у вивчених економічних процесах, зорієнтуватись на ринку праці, визначитись у майбутньому працевлаштуванні, вибрати власний спосіб одержання майбутніх доходів.

ПРОГРАМА РОБОТИ БІЗНЕС-КЛУБУ

Розділ І. Вступ. Організаційне заняття. Ознайомлення з планом роботи. Розробка статуту клубу, кодексу честі юного бізнесмена. Вибори президента та ради клубу. Підготовка до презентації клубу. Створення економічних "бізнес-вікон" клубу.

Розділ ІІ. Тема 1. Економічна система. Зміст економічного кругообігу. Кругообіг у ринковій і плановій економіці. Принципи ринкової економіки. Особливості та принципи командної економіки.

Брейн-стормінг: перехідний характер економіки України. Форми переходу від командної до ринкової економіки.

Ділова гра: ви збираєтеся здійснити типологію країн за рівнем розвитку економіки. Які показники ви будете використовувати в першу чергу? Чому?

Тема 2. Ринок. Як ринок вирішує основні проблеми економіки. Попит, пропозиція, ринкова ціна. Зміст закону попиту. Зміст закону пропозиції та ринкова рівновага.

Тема 3. Гроші: їх основні функції та види. Роль банків у створенні грошей. Різні види ринків та особливості формування цін.

Ринкові установи: особливості та зміст їх діяльності.

Екскурсія: до ринкової установи.

Тема 4. Функції підприємства та підприємництва. Підприємницький дохід. Мотиви та умови підприємництва. Організаційні форми підприємництва. Що треба знати підприємцю?

Цікав зустріч: із людиною справи.

Тема 5. Менеджмент у підприємницький діяльності. Зміст управлінської діяльності. Функції планування, мотивації та контролю. Бізнес-план та основні вимоги до його складання. Вимоги до сучасного менеджера.

Диспут: чи може бути участь в органах учнівського самоврядування хорошою школою підготовки молоді до управлінської діяльності.

Досвід: філософія бізнесу Білла Гейтса.

Ділова гра: складання бізнес-плану.

Тема 6. Маркетинг у підприємницький діяльності. Зміст маркетингової діяльності, відмінність між маркетингом і збутом. Функції маркетолога. Вивчення потреб споживача та його мотивації. Вивчення конкурентів. Рекламна політика фірми.

Цікава зустріч: "Любіть клієнта, а не товар" - зустріч із маркетологом Мелітопольського м'ясокомбінату.

Конкурс: рекламних фірм.

Бізнес-екскурс: маркетингове дослідження ринку.

Екскурсія: до рекламно-інформаційної служби.

Тема 7. Податкова система в Україні. Прибутковий податок. Податок на додану вартість. Податок на доходи юридичних і фізичних осіб. Інші форми податків.

Цікава зустріч: із представниками Державної податкової інспекції та податкової міліції.

Ділова гра: складання бюджету.

Тема 8. Захист прав споживачів в Україні.

Цікава зустріч: із ведучим тематичної сторінки споживача газети «Мелитопольские ведомости» та представником міського комітету із захисту прав споживачів.

Бізнес-екскурс: за програмою "Що в упаковці".

Тема 9. Трудові ресурси України. Працездатні, зайняті, безробітні. Рівень безробіття. Причини та види безробіття.

Цікава зустріч: "Сучасні проблеми зайнятості" з представником міського центру зайнятості населення.

Дослідницьке завдання: "Я міністр праці".

Розділ 3. Тема 1. Україна - незалежна держава. Проблеми включення України у світове господарство. Господарські зв'язки України з країнами різного типу.

Дослідницьке завдання: складання схеми економічних зв'язків з іншими державами.

Тема 2. Створення ігрової програми із захисту національного виробника та споживача.

Ігрова програма: "Україна - це твоя країна, це твій вибір".

Розділ 4. Підсумкове заняття.

Аукціон: економічних знань (зі студентами економічних спеціальностей ВНЗ міста).

ЇЇ ВЕЛИЧНІСТЬ ЕКОНОМІКА

Урок-гра

Цілі гри: повторити й закріпити знання учнів, отримані під час вивчення курсу "Подорож у світ економіки".

Визначити рівень економічної компетентності учнів шостого класу з пройденого матеріалу.

Ознайомити дітей з основними поняттями сучасного ринку, показати в ігровій формі ринкові відносини.

Розвивати в учнів інтерес до економіки, навички усного обчислення та роботи з калькулятором.

Виховувати спостережливість, уміння відстоювати власну думку, уміння працювати у групі (беруть участь дві команди учнів).

Обладнання: комп'ютери, схема подорожі, калькулятор, картки із запитаннями, папір, фломастери.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

Клас поділяється на чотири групи: дві групи - команди гравців, дві - уболівальники.

II. Хід гри

У ведучого два конверти. Капітани жеребкуванням визначають, яка команда гратиме за якими комп'ютерними столами.

Учитель. Сьогодні ми вирушимо в захоплюючу подорож казковою країною "Економіка". Багато цікавого чекає нас у дорозі. Казки, ребуси, загадки допоможуть вам вчасно потрапити на аукціон до Її величності Економіки. Але потрапити туди треба не з порожніми руками, а з еконами (так називаються гроші цієї казкової країни). Де їх узяти? Звичайно ж, чесно заробити, беручи участь у різних конкурсах. Одержувати їх ви будете, якщо вірно відповідатимте на запитання нашої подорожі. У ній беруть участь дві команди: "Акція" та "Брокер".

Представлення команд: їх назва, девіз, учасники.

У нас є два касири, які будуть рахувати гроші за кожну правильну відповідь (1 екон).

Наші правила: команда отримує запитання через комп'ютерну мережу, після обговорення відповідає капітан чи інший учасник команди (за дорученням капітана). Якщо команди не знають відповіді, то ми звертаємось до вболівальників.

Давайте ознайомимося зі схемою подорожі:

1. Розминка.

2. Дві дороги.

3. Конкуренція та монополія.

4. Конкурс капітанів.

5. Фірма. Імідж фірми (розробка реклами нашої гімназії).

6. Ти мені - я тобі.

7. Дерево економічної мудрості.

8. Розв'яжи задачу.

9. Аукціон.

1-й етап. Розминка. Для того щоби продовжити гру, вам треба відповісти на такі запитання:

1. Пригадайте, герой якої казки хотів, щоб його гроші "виросли". Що він для цього зробив?

2. Як ви думаєте, хто має отримувати більшу зарплату і чому:

а) шахтар чи охоронець саду?

б) програміст після закінчення вищого навчального закладу чи програміст зі стажем 10 років?

3. Наведіть приклади та доповніть ряд:

а) промисловість - завод - ...

б) торгівля - магазин - ...

2-й етап. Дві дороги. Отже, ви відповіли на запитання, і тепер крокуємо далі. Проходьте, але перед вами, як у будь-якій казковій країні, дві дороги: шосе натурального господарства та шосе товарного виробництва. Яку з цих доріг ви вибираєте і чому? Якщо вибрали натуральне господарство, то ви вибрали неправильний шлях, і на вас накладається штраф. Щоб одержати дозвіл іти товарним шляхом, розв'яжіть задачу-ребус.

Якщо у слові "рекорд" ви заміните останню букву на "б" і прочитаєте це слово навпаки, то станете ... помічниками з торгової угоди між людьми. (Відповідь: брокер).

3-й етап. Конкуренція та монополія. Перша команда дає визначення поняття "Монополія" та наводить приклади: "Водоканал", "Міськсвітло", "Тепломережа".

Друга команда дає визначення поняття "Конкуренція" та наводить приклади: магазини побутової техніки, ринки.

4-й етап. Конкурс капітанів. Капітани обох команд залишаються біля комп'ютерів наодинці. Ведучий передає мережею запитання та три варіанти відповідей. Капітан відповідає, вибираючи ту букву, яку він уважає за правильну відповідь.

1. Страхова компанія, в якій працюють 113 осіб, це: а) мале підприємство; б) середнє підприємство; в) велике підприємство.

2. "Вакула" це: а) фірмовий знак; б) назва фірми; в) фірмове ім'я.

3. Ринок це: а) товарно-грошові відносини між продавцем і покупцем; б) місце, де щось купують або продають; в) назва газети.

4. Фінансова установа, де гроші роблять гроші, має назву: а) біржа; б) банк; в) аукціон.

5. Чи може «Приватбанк» надрукувати гроші: а) як вирішить керівництво банку; б) так, тому що це найбільший банк в Україні; в) ні.

5-й етап. Фірма, імідж фірми. Командам треба розробити комп'ютерну рекламу та девіз Мелітопольської гімназії № 5. У той час поки команди готуються до захисту своєї реклами, ведучий проводить конкурс серед глядачів.

1. Назвіть казки та прислів'я з економічним змістом (викликаються два учні та по черзі називають).

2. Як називається підприємство, засноване на власності однієї особи? (Приватне).

3. Перелічіть найбільшу кількість назв банків (викликаються два учні та по черзі називають).

6-й етап. Ти мені - я тобі. Команди вдома підготували один одному по п'ять запитань. Правильна відповідь нагороджується еконами.

7-й етап. Дерево економічної мудрості. На віртуальній ялинці "розвішані" папери із запитаннями. Учасники команди "знімають" ці папери по черзі, так, щоб у цьому конкурсі брали участь усі п'ять учасників команди, "розгортають" і відповідають на написані там запитання.

1. Що таке попит?

2. Що таке пропозиція?

3. Що таке товар-замінник? Наведіть приклади.

4. Які бувають потреби?

5. Що таке вклад?

6. Хто такий вкладник?

7. Які риси характеру притаманні сучасному підприємцю?

8. Що таке кредит?

9. Хто такий кредитор?

10. Що таке фірмове ім'я? Наведіть приклади.

8-й етап. Розв'яжи задачу.

Задача 1. Сергій Іванович поклав у банк гроші в сумі 2000 грн під 20 % річних. Розрахуй, яку суму отримає Сергій Іванович через один рік? Через два роки?

Задача 2. Ганна Андріївна взяла в банку гроші в сумі 2000 грн під 25 % річних. Розрахуй, яку суму сплатить Ганна Андріївна через один рік? Через два роки?

Аукціон. По закінченні гри команди підраховують кількість зароблених еконів. Оголошується переможець. Проходить нагородження команди-переможця й команди-другого призера.

III. Підсумок уроку. Ось і завершилась цікава та захоплююча подорож до країни Економіки. Учасники гри підтвердили високий рівень знань з економіки. Усім щиро дякую.

Автор: В. Матвієнко

Стаття журналу "Відкритий урок: розробки, технології, досвід"