631
Оцініть публікацію

Конспект уроку конкурсу з економіки на тему "Типи економічних систем"

Цілі: узагальнити та повторити знання з теми "Типи економічних систем". Відпрацювати вміння застосовувати їх на практиці, порівнювати переваги й недоліки економічних систем, проводити економічний аналіз літературних творів.

Розвивати абстрактно-логічне, образне мислення, кмітливість, творчі здібності.

Виховувати в учнів економічну культуру, взаємоповагу, інтерес до економічного життя України.

Обладнання: індивідуальні картки із завданнями, фотокартки.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент. Оголошення теми та мети уроку-конкурсу.

ІІ. Активізація та мотивація діяльності

Удома було трохи важко тему вивчати,
Ну, а в класі буде легше - уже разом пригадати,
А якщо усе це буде ніби жарти,
То не варто і ховатися під парти.
Ми поділимось на групи три,
І завдання обговоримо по черзі всі,
Виступатимуть від кожної команди учні
Й бали зароблятимуть, напевно, дуже влучно,
А при цьому тему про економічні системи
Ми не просто розкриємо, а й поясним проблеми
Та з'ясуємо-розв'яжемо цілі дилеми,
Переваги й недоліки зважимо всі без вагань,
У змаганнях різних проявимо багато старань.
Звичайно, будемо чемні, уважні, швидкі,
Щоб гідно і гордо завершити конкурси ці.

ІІІ. Хід конкурсу

1. Презентація

Три команди проводять презентацію економічних систем - ринкової, планової, змішаної.

Виступ тривалістю 2 хв.

2. Дефініції

Команди обмінюються картками з назвами економічних систем. Відповідно до написів команди вибирають свої дефініції - короткі характеристики явища або поняття тієї чи іншої економічної системи.

Дефініції підкріплені цифрами.

Час виконання - 4 хв.

1. Роль держави - контролююча й адміністративна.

2. Інтереси покупця визначають дії виробника.

3. Зазвичай державна власність.

4. Держава підтримує ринкові інститути.

5. Економічна свобода вибору й дій.

6. Конкуренція схильна до "затухання".

7. Гарантуються державою і практично поширені всі види власності.

8. Централізм у розподілі доходів.

9. Тотальне й масове безробіття та незахищеність населення.

10. Держава - гарант соціально незахищених верств населення.

11. Фінансування об'єктів суспільного призначення державою.

12. Ефективність розподілу ресурсів.

13. Управління на основі наказів.

14. Приватна власність на ресурси та засоби виробництва.

15. Наявний "чорний ринок".

16. Існування антимонопольного законодавства.

17. Фіксується уповільнення технічного прогресу.

18. В оподаткуванні діє широка система пільг.

Відповіді

Планова економіка: 1, 3, 8, 13, 15, 17.

Ринкова економіка: 2, 5, 6, 9, 12, 14.

Змішана економіка: 4, 7, 10, 11, 16, 18.

3. Мислитель

Командам пропонується закінчити вислів відомих людей, пояснити думку. Завдання виконується письмово, пояснення - по черзі. Слід з'ясувати, до якої економічної системи можна застосувати вислів. Час обговорення - 3 хв.

Народна мудрість: "Що належить усім - не належить... (нікому)". (Планова економіка.)

У. Черчілль: "Головний недолік капіталізму - нерівний розподіл благ, головна перевага соціалізму - рівний розподіл... (нестатків)". (Ринкова та планова економіки.)

У. Гелбрейт: "Ті, хто говорить про ринкову економіку часів А. Сміта, - це люди із психічними... (відхиленнями)". (Змішана економіка.)

4. Гумор і сатира

Командам пропонуються різні гуморески вітчизняних авторів. Слід здогадатись і пояснити, про яку економічну систему йдеться. Час обговорення - 3 хв.

ГНАТ ПРО БЛАТ

Поставила жінка раз запитання Гнату.
"Коли ж люди врешті-решт будуть жити без блату?"
Блат, голубко, - мовив Гнат, - це затям віднині,
Причаївся, ніби чорт, у кожній людині.
А все ж таки, дорога, не можна без блату.
От, скажімо, ми оце будували хату.
Працював на складі кум, на заводі - сваха,
Потихеньку нам пливли і цегла, і бляха.
Там відпустять нам вапна, в іншім місці - лату,
А хіба дістали б це, якби так, без блату?
Планова економіка.

ГРОШІ ПРОДАЮТЬ

Усе на ринку є, на радість, та не в тому суть.
На базарі тьоті й дяді гроші продають.
Пропонують дуже шпарко зблизька і здаля:
"Рублі, долари і марки!" - кожний промовля.
Йде торгівля досить жваво, хоч нема в них права
На це ремесло...
Де ще в світі є держава, щоб таке було?
Ринкова економіка.

ПЕНСІЙНОГО ВІКУ

Дуже спритно, хутко-хутко, містом бігають маршрутки.
І маленькі, і дебелі - Мерседеси і Газелі,
І Фольксвагени, і Форди - всі вони гасають гордо.
Всі виблискують в красі, імпозантні ці таксі.
Каже баба тихо діду:
- На маршрутці я поїду.
Каже бабі вголос дід:
- Там, стара, платити слід.
Заспокойся, клепку май і тролейбуса чекай!
Довго в будь-якій порі стійте, бабо з дідом:
В нас тролейбуси старі - ледве-ледве їдуть.
Ті маршрутки - вищий клас, їх уже без ліку.
А тролейбуси всі в нас - пенсійного віку.
Змішана економіка.

5. Так чи ні

Командам пропонується підтвердити чи спростувати твердження на картках. Час обговорення - 1 хв.

Картка 1.

1. Одним зі способів приватизації дрібних державних підприємств є продаж їх на аукціонах. (Так.)

2. Адам Сміт уважав природний егоїзм шкідливим для суспільства. (Ні.)

3. Вільна ринкова економічна система сьогодні "працює" в більшості країн світу. (Ні.)

Картка 2.

1. Вільне ціноутворення є неможливим у плановій економіці. (Так.)

2. Безробіття та інфляція не властиві плановій економіці. (Так.)

3. У змішаній економічній системі рішення приймаються тільки державою. (Ні.)

Картка 3.

1. Ринкова економіка більш ефективна, ніж планова, у невиробничій сфері. (Ні.)

2. Планова економіка дає населенню можливість здобути вищу освіту безоплатно. (Так.)

3. Захист навколишнього середовища в умовах ринкової економіки здійснюється високоефективно. (Ні.)

6. Асоціативне фото

Пропонується підібрати фотокартку-асоціацію на кожний тип економічної системи та пояснити свій вибір.

Час виконання - 3 хв.

7. Точка зору

Протягом трьох хвилин командам пропонується обговорити тему "Реалії та майбутнє економічної системи України". Далі один учасник від кожної команди висловлює свою точку зору з цього питання. Учитель коригує відповіді.

ІV. Підсумок. Визначається команда-переможець. Найбільш активним учасникам виставляються оцінки.

V. Домашнє завдання: повторити тему "Типи економічних систем" (за зошитом на друкованій основі).

Автор: В. Матвієнко

Стаття журналу "Відкритий урок: розробки, технології, досвід"