174
Оцініть публікацію

Цікавий шлях до рідної мови для 5 класу

На прикладах вивчення теми „Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія” з української мови у 5 класі авторка робить спробу зацікавити школярів українською мовою як предметом навчання. Це можливо передусім шляхом уникнення одноманітності, шаблону та схематизму в роботі над словом
Попередній перегляд

Триває завантаження