Інноваційні технології у формуванні комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови як другої іноземної

Матеріали з досвіду реалізації психолого-педагогічного дослідження на заявлену тему. Практичне значення дослідження визначається інтеграційними процесами України до єдиного науково-освітнього простору Європи та замовленням суспільства на конкурентоспроможну особистість, яка володіє декількома інозем ними мовами
Попередній перегляд

Триває завантаження