Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури

Авторка акцентує, що одним із шляхів удосконалення змісту, форм, методів і засобів навчання є інтенсифікація навчання, що передбачає по-новому структурований зміст, запровадження сучасних інформаційних технологій, що зумовлюють формування пізнавальних інтересів, глибше сприйняття й розуміння теорети чного матеріалу
Попередній перегляд

Триває завантаження