206
Оцініть публікацію

Формування інформативної компетентності молодших школярів у контексті викликів сьогодення, використовуючи метод дослідження

Авторка у своєму матеріалі наголошує, що змістовними компонентами інформативної компетентності учнів є креативність їх мислення, здатність до аналізу, потреба в самовдосконаленні. Тобто така компетентність акумулює в собі інтеграцію набутого людиною досвіду, теоретичних знань, практичних умінь
Попередній перегляд

Триває завантаження