Використання мультимедії у вивченні іноземної мови

ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення.

Досвід організації навчально-виховного процесу в школі свідчить, що чим ширше застосовують ся комп’ютери у процесі вивчення різних предметів (у тому числі й іноземної мови) та чим раніше учні починають працювати з комп’ютером, тим ефективніші результати навчання.

Комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, а й дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити заняття більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує інтенсифікацію діяльності вчителя та учнів на парі, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню політехнічних знань, посилює міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість навчання.

Використання інформаційних технологій може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного уроку. Їх можна представити наступним чином:

 • використання інформаційних технологій – як у фронтальній, так і в груповій роботі;
 • використання електронних підручників;
 • використання окремих типів файлів (зображення, відео, аудіо, анімації);
 • створення власних уроків (інтеграція різних об’єктів в один формат – презентації, web-сторінки).

Мультимедіа – це сукупність комп’ютерних технологій, в якій одночасно використовується кілька інформаційних середовищ: графіка, текст, відео, фотографія, анімація, звукові ефекти, високоякісний звуковий супровід.

У своїй практичній роботі ми найчастіше використовували презентації, створені за допомогою програми Power Point. При цьому, ми використовували різні типи презентацій:

 • комп’ютерні діафільми з використанням елементів анімації;
 • презентації для повторювально-узагальнюючих занять;
 • класичні комп’ютерні презентації.

Систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем презентацій, призводить до:

 • підвищення якісного рівня використання наочності;
 • підвищення продуктивності заняття;
 • установлення міжпредметних зв’язків;
 • з’являється можливість організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керівництвом викладачів;
 • вчитель, що створює презентацію, змушений звертати величезну увагу на логіку подання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнів;
 • змінюються на краще взаємини з учнями, "далекими" від англійської мови, особливо тих, хто захоплюється комп’ютерною технікою;
 • змінюється відношення до комп’ютера – учні починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь – якій галузі людської діяльності.

Учні можуть створювати проекти з обраної теми, web-сторінки, писати тези наукових робіт у вигляді презентації, оформляти реферати. Зрозуміло, що уроки з використанням мультимедійних технологій потребують великої підготовки.

Вчитель повинен вміти користуватися різноманітними програмами: графічними, flesh-анімації, web-редактора, програмами для створення презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео. Усе залежить від того, у якому вигляді ви вирішили подати інформацію. Це може бути відео, презентація, web-сторінка з різноманітними роликами. Взагалі, вибір дуже великий. Для унаочнення навчального матеріалу можна використовувати ресурси Інтернету.

Мультимедійний урок дає можливість комбінувати в одному занятті неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу й більшу кількість студентів. Насамперед, нам самим має бути цікаво те, як ми проводимо заняття.