Проектна робота на уроках інформатики

Останнім часом ми досить часто чуємо таке поняття як "проектна технологія". І в останні роки стали приходити рекомендації Міністерства освіти та науки щодо їх впровадження під час викладання уроків інформатики.

Більшість вчителів, особливо старшого віку, трохи губляться почувши про проектн у технологію. Але саме цікаве те, що саме проектні технології ми, вчителі, постійно використовуємо на своїх уроках.

Ще А. С. Макаренко в "Педагогічній поемі" користувався цими технологіями. Він розбивав дітей на групи, де кожен з учасників навчався в певній групі і виконував свою роботу. Кожний новий вихованець у перші ж дні свого перебування в комуні зараховувався у шкільну групу відповідно до своїх знань та вмінь. Основним засобом перевиховання і виховання колоністів була добре організована праця. Впроваджувалась знову-таки добре продумана і організована система зведених загонів, нерідко різновікових. Під колективом А. С. Макаренко розумів – об’єднану спільністю дій групу людей (дітей), діяльність яких має суспільне, громадське корисне значення …

У колективі повинні бути правильні стосунки між його членами, вплив на окрему особу колективу і принцип індивідуальної дії – вплив вихователя безпосередньо на виховання.

Тепер давайте поміркуємо. А. С. Макаренко допомагав дітям виявити свої нахили та здібності, гуртував їх у групи і кожна група в кінці давала свій результат: було відбудовано приміщення колишнього сирітського притулку у с. Ковалівці (під Полтавою), створено господарську базу, яка мала землю; було створено майстерні – швацьку, столярну, кузню, було створено свиноферму, ферму великої рогатої худоби, в господарстві були коні та необхідний господарський реманент для обробітку землі. В колонії була своя школа, самодіяльний театр, чудовий духовий оркестр. Чи не нагадує це проектну діяльність. Так, нагадує.

Навчання на основі проектної технології сприяє кращому засвоєнню матеріалу і розвитку навичок зіставлення, класифікації, аналізу та синтезу знань учнів на уроках.

Предметні технології використовуються викладачем під час уроків інформатики для розв’язання проблемних задач, які виникають на уроках. Для того, щоб урок був цікавим та ґрунтовним – дитину треба навчити мислити. І тоді наші уроки не будуть проходити за правилом "3 З": Завчив, Здав, Забув.

Проекти можуть бути короткострокові та довгострокові. Я приведу деякі приклади використання проектної технології на своїх уроках.

Приклади короткострокових проектів (в рамках вивчення програмного матеріалу):

 • Створення анімованої інтерактивної казки для учнів молодших класів в середовищі PowerPoint "Безпека дітей в Інтернеті", "Добро і зло в Інтернеті";
 • Тестуючі системи в середовищі PowerPoint;
 • Історія обчислювальної техніки та інші.

Також проектні технології на уроках інформатики застосовуються для вирішення великих завдань. Тоді використовуються довгострокові проекти, що займають кілька уроків і учні виконують самостійну пошукову, дослідницьку діяльність в позаурочний час.

Довгострокові проекти не можуть проводиться занадто часто, перетворюючись на щось повсякденне. Ці проекти поступово переростають у науково-дослідні роботи.

Приклади довгострокових проектів із власної практики викладання на уроках інформатики:

 • "Україна – мій дім"
 • "Рівненщина – перлина України".

Переваги між короткостроковим та достроковим проектом, звичайно ж є, але кожен тип проекту на уроці інформатики переслідує свою педагогічну та методичну мету. Під час роботи над короткостроковим проектом учні вчаться працювати в команді, швидко розподіляти обов’язки (а не "звалювати" свою роботу на інших учнів) і швидко приймати рішення та представляти результат колективної роботи.

Під час роботи над довгостроковим проектом учні вчаться працювати в команді тривалий час, правильно розподіляти свої обов’язки та час.

Робота над проектом включає наступні етапи (по І. Д. Чечель):

 • Постановка мети: виявлення проблеми, формулювання завдань.
 • Обговорення можливих варіантів дослідження, порівняння передбачуваних стратегій, вибір способів рішення.
 • Самоосвіта і актуалізація знань при консультаційній допомозі вчителя.
 • Продумування ходу діяльності, розподіл обов'язків (при роботі в групах).
 • Дослідження, вирішення конкретних задач.
 • Узагальнення результатів, висновки.
 • Реалізація проекту.
 • Аналіз успіхів і помилок.

Для вчителя використання на уроках інформатики це досить не проста робота. Учні спочатку діляться на групи як ті, хто дружать. Через певний час більшість дітей починає розуміти, що ділитися на групи потрібно не тільки за дружніми стосунками, але й за розумовими можливостями та вміннями. І тут знову потрібен вчитель, який ненав’язливо (головне тактовно) пропонує слабшому учневі змінити робочу групу. На словах це просто зробити. Але саме вчитель повинен продумати, як само це зробити: не принизити перед іншими і дати можливість учневі спробувати себе в іншій роботі, не "вбити" в дитини бажання працювати.

Саме використання проектної технології на уроках інформатики дає можливість зробити уроки цікавими, змістовними, наладити кращий зв'язок у сумісній роботі з учнями, тобто навчити їх правильно мислити. А саме це зараз є однієї з головних задач навчання та виховання учнів у сучасному світі.