Індивідуальний підхід у навчанні молодших школярів

Доктор Ховард Гарднер – основоположник теорії багатосторонніх здібностей наводить вісім різновидів сприймання світу:

  • логіко-математичні,
  • музикальні,
  • рухові (кінестетичні),
  • лінгвістичні,
  • просторового уявлення,
  • міжособистісних,
  • внут рішньо-особистісних,
  • природничо-наукових.

Кожна дитина проявляє свої сильні сторони хоча б в одній з областей багатосторонніх розумових здібностей, представлених Гарднером.

Кожна людина має всі вісім здібностей і використовує їх в різних поєднаннях протягом всього свого життя. Але в кожної людини ці здібності проявляються по-різному, індивідуально. У деяких людей добре розвинуто декілька здібностей, інші відчувають труднощі у проявленні декількох з них, але більшість з нас стоять десь посередині: в нас є одна або декілька здібностей, які ми проявляємо з легкістю, деякі – з великими труднощами.

Школа робить упор на логіко-математичні і лінгвістичні здібності. Діти, що мають такі здібності добре вчаться в школі. Учні з погано розвинутими вербальними і логічними здібностями часто відстають, хоча вони талановиті в одній чи декількох галузях. Теорія багатосторонніх здібностей дає нам змогу подивитися на картину потенційних можливостей учнів з тим, щоб розвинути їх в повній мірі.

Тому, в першу чергу, треба виявити основні здібності дитини, а потім керувати їх розвиток. Діти інтуїтивно відчувають, який тип збагачений різнобіччям обставин, їм потрібен, щоб підтримувати свій особистісний неврологічний розвиток. В дослідженнях Гудледа вказується, що серед своїх пізнавальних видів діяльності вони надають перевагу наступним: будувати або конструювати, малювати, збирати колекції, ходити на прогулянки на природу, розмовляти з людьми, розігрувати сцени і займатися самостійними проектами.

Виявлення талантів та інтересів

Не слід зупинятися на проблемах, які виникають у дитини в школі. Треба намагатися виявити її таланти і здібності. Можна задати наступні питання, проводячи дослідження здібностей дитини.

Набуті навички

Особистісні

інтереси

Особливі таланти

Позитивні якості

Що дитина вже вміє робити?

Що хвилює дитину?

Якими реальними і потенційними талантами володіє дитина?

Якими внутрішніми характеристиками володіє дитина?

-                   навички, якими вже володіє в класі,

-                  по яким предметам високий бал,

-                  пізнавальні здібності, які проявляє.

-    її хобі,

-   в які ігри

грає,

- від яких т\в програм і фільмів отримує задоволення,

- які любить

книжки.

Талант – це не те, що вже розвинулось, будьте уважні до проявлення будь-якої ознаки його зародження.

- Що дитина прохає купити їй? (баскетбольний м`яч або акварельні фарби)

До таких речей слід відноситися серйозно. Може бути, дитина повідомляє вам про свій особистий талант, який потребує розвитку.

- Які з наступних рис притаманні вашій дитині?

- співчуття,

- терплячість,

- завзятість,

- вірність,

- щедрість,

- мужність,

- віра,

- честь,

- винахідливість,

- творче мислення,

- дружелюбність,

- мудрість,

- інтуїція,

- воля,

- грайливість,

- здивованість,

- допитливість,

- авантюризм.

 

Як тільки список позитивних якостей складений, їх треба висунути на перший план як вдома, так і в школі. Слід змістити акцент з нездарностей, порушень і недоліків в шкільному житті на здібності, досягнення і переваги. Існує багато творчих засобів зробити це. Треба зробити так, щоб сильні сторони, які ви знайшли у дитини, працювали на нього в процесі навчання тому, що йому складно дається.