1
Оцініть публікацію
Методика та технологія

Збірник граматичних вправ із німецької мови для 6 класу

Збірник розрахований на учнів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну (другий рік навчання). Мета - допомогти вчителеві здійснити комплексний підхід щодо навчання учнів усіх видів мовленнєвої діяльності. Автор ставить за мету показати практичні приклади вивчення та застосування граматичних пра вил на уроках
Попередній перегляд

Йде завантаження