1
Оцініть публікацію
Методика та технологія

Розвиток зв’язної мови учнів початкових класів

У зв'язку з переходом школи на нові програми дедалі більшого значення набуває робота з розвитку зв’язної мови молодших школярів. Одним з поширених видів вправ, що сприяють розвитку мови й мислення учнів, є переказ, який полягає в усному чи письмовому викладі учнями змісту сприйнятого на слух або самостійно прочитаного тексту. Він використовується як на уроках мови, так і читання. Загальноприйнято, що перекази є класним видом навчальної роботи. Але вони можуть використовуватись і як домашні завдання, і як одна із форм організації позакласного читання.

Вважаю, що перекази, добре підготовлені й проведені, виконують ряд важливих навчально-виховних функцій: привчають учнів логічно, зв'язно, зрозуміло викладати думки, служать ефективним засобом збагачення словникового запасу, розвитку усної та писемної зв'язної мови.

Самі тексти переказів відіграють велику пізнавально-виховну роль. Вони розширюють знання дітей про навколишній світ, "пробуджують" думки, сприяють естетичному і моральному вихованню. Не можна забувати й про можливості розвитку психологічних якостей молодшого школяра – пам'яті, уваги, вміння зосереджуватися. З другого боку, переказ є одним з апробованих засобів контролю, перевірки рівня знань, мовної і правописної підготовки учня. На мою думку, все це свідчить про те, що переказ повинен займати значне місце в системі інших видів навчальної роботи.

На уроках мови та читання в 1-4класах навчаю дітей переказу. Крім переказу прочитаного тексту, молодші школярі також передають зміст малюнків, кінофільмів, мультиків тощо.

Перекази бувають усні й письмові, навчальні і контрольні. Письмові перекази вимагають ґрунтовнішої підготовки, знань з орфографії, тому вони й проводяться в основному в 3-4класах. У 1класі мої учні пишуть невеличкі перекази у вигляді відповідей на запитання.

Щоб полегшити учням писати перекази, проводжу вільні диктанти, які є ніби містком між диктантами і переказами, важливим етапом підготовки до письмового переказу.

Так класифікую перекази у початкових класах:

  • а) залежно від мети проведення - навчальні й контрольні;
  • б) за способом виконання – усні й письмові;
  • в) за характером відтворення учнями сприйнятого матеріалу – детальні, стислі, вибіркові, творчі;

Слід мати на увазі і жанровий характер переказуваного тексту. Залежно від цього перекази поділяємо на оповідання, описи, міркування. Кожен з них має свої особливості і навчальну мету. Працюючи над переказами оповідного характеру діти навчаються зв'язно і зрозуміло розповідати про події, де й коли вони відбувались, у якій послідовності. Для цього добираю невеличкі оповідання з динамічним сюжетом. Цей вид переказу найбільш доступний для учнів 1-4класів.