1
Оцініть публікацію
Методика та технологія

Застосування екологічних ігор, головоломок у педагогічній практиці

У матеріалі з досвіду роботи авторка вказує - загальновідомо, що навчальна діяльність визріває в надрах ігрової діяльності та лише поступово стає провідною, тому важливим завданням виховання й навчання є формування в дітей основи для стійких пізнавальних інтересів, творчої пошукової активності, спря мованої не лише на зміст навчальних предметів, а й на навколишнє середовище
Попередній перегляд

Триває завантаження