Методические рекомендации к проведению экологических чтений, посвященных 150-летию Вернадского

Учнівський науково-дослідницький проект із теми „Біосферно-ноосферні ідеї В. Вернадського - основа сучасної екології”. Академік В. Вернадський був останнім ученим ХХ століття, який зміг охопити своєю думкою основні галузі знань як природничих, так і гуманітарних наук. Ним були розглянуті ключові про блеми вивчення геосфер
Попередній перегляд

Триває завантаження