1
Оцініть публікацію
Методика та технологія

Рекомендации для учителей начальных классов по использованию групповых форм работы на уроках чтения и письма. (Рос. мова)

У матеріалі з досвіду роботи на заявлену тему авторка пише, що впродовж букварного періоду першокласники опрацьовують навчальні вміння читання та проводиться робота з розвитку усного мовлення. Тут варто застосовувати роботу в прах і групах
Попередній перегляд

Йде завантаження