1
Оцініть публікацію
Методика та технологія

Робота з обдарованими учнями початкових класів

Подано систему завдань для проведення олімпіади з англійської мови для учнів 3-4-х класів, мета якої - сприяти естетичному вихованню учнів; розширити та поглибити знання учнів з англійської мови; розвивати мовленнєві здібності та логічний виклад думок; виховувати позитивне ставлення до англійської м ови
Попередній перегляд

Триває завантаження