1
Оцініть публікацію
Методика та технологія

Участь студентів у позанавчальній роботі - необхідна передумова формування професійної компетентності випускника ВНЗ

У статті автор пише, що сьогодні йдеться не просто про вдосконалення професійної підготовки, а саме про загальнокультурний розвиток особистості, який забезпечує високий ступінь творчої активності, професійної компетентності, мобільності й адаптивності до виробничих і соціальних вимог, що швидко змін юються
Попередній перегляд

Йде завантаження