2
Оцініть публікацію
Методика та технологія

Проектна та кейс-технології як ефективний підхід у організації компетентнісно орієнтованого навчання

У матеріалі з досвіду роботи на заявлену тему з мультимедійною презентацією авторка наголошує, що компетентнісно орієнтований підхід - один із нових концептуальних орієнтирів, напрямів розвитку змісту освіти в Україні - це відповідь на вимоги часу на динамічні зміни життя, постійне оновлення інформа ції та колосальні темпи її накопичення
Попередній перегляд

Триває завантаження