1
Оцініть публікацію
Методика та технологія

Розвиток креативного мислення як засіб стимулювання інтелектуальної діяльності молодших школярів

В умовах постійно зростаючого обсягу інформації, навчального матеріалу, що має засвоїти дитина, виникає потреба шукати шляхи ефективного навчання, приховані резерви розумової активності.

Сучасність вимагає нестандартного бачення проблеми, пошуку дійових нешаблонних рішень, кількох варіанті в розв'язання запропонованої задачі, розглядання відомого з нових позицій. Така творча діяльність дитини забезпечується специфічними здібностями, які називають креативністю. Вона полягає в умінні висувати неординарні і ідеї, уникати в мисленні традиційних схем.

Здатність до креативності у молодших школярів є неймовірно високою. Дитина високої творчої спрямованості бажає з головою заглибитись у те, що її цікавить, вона дуже винахідлива в образотворчій діяльності, іграх, висловлює багато різних міркувань.

Зрозуміло, що здатність дитини до творчості, поєднана з високим інтелектуальним рівнем, це виняток, рідкісне явище у звичайному класі. Проте потенційна творчість притаманна кожній дитині. Завдання учителя – створювати умови, за яких схильність дітей до нового, нестандартного, бажання самостійно вирішувати поставлені задачі можуть дістати розвитку.

Для подолання інерції мислення пропоную учням практичні вправи, ігри та завдання, головна мета яких-розвиток творчої уяви, фантазії, концентрації уваги.

1. Придумай, якнайбільше способів використання каблучки, цвяха…

2. Намалюй символи до слів:

Гроші ------ $     Сім 'я-----?      Пісня-----?

Мандрівка----?     Сила------?     Любов----?

3. "Що у газеті?"

Діти заздалегідь готують дома предмети незвичайної форми та загортають у декілька газет. Учню пропонують відгадати що в газеті навмання.

4. "Чорна шухляда"

За описом визначити, що знаходиться в чорній шухляді.

5. Що ти бачиш на передньому плані? (ваза чи обличчя)

Пропоную завдання для розвитку оригінальності, креативності мислення.

6. "Дивна закарлючка"

Учитель креслить закарлючку. Учневі потрібно з неї утворити який-небудь предмет, домальовуючи малюнок.

7. "Білі кружечки"

Перед дитиною кладуть чорний картон з 2 білими кружечками. Задається запитання:" Що це може бути?"

8. "Як я розумію"

Учням дається слово, зміст якого вони не знають. Запитання "Як ви думаєте, що воно може означати?"

9. "Конверт життєвих колізій "Мої секрети"

  • а) як навчити братика кашу їсти;
  • б) як сказати мамі, що розбив вазу;
  • в) як не сплутати шкарпетки;

10. "Хто більше?"

За певний час хто більше складе слів, використовуючи букви слова телевізор

(зір, літо, зорі, віз, лев…)

11. "Реклама продукту"

Дається предмет, який треба прорекламувати.

12. Продовж речення "Якби посуд розмовляв…"

13. "Фантастична аналогія" - казка на новий лад

  • а) Придумати казку, як Червона Шапочка потоваришувала з Вовком.
  • б) Склади казку, використовуючи всі слова: дівчина, зайчик, очі, ліс, кухлик, квітка.

Для розвитку когнітивних процесів проводиться гра "Очманілі рученята" -виконання малюнків схем, експериментальних завдань обома руками одночасно.

З метою формування креативності мислення треба застосовувати такі види робіт, які розвивають уміння об 'єднувати окремі частини в систему, класифікувати, порівнювати, аналізувати відношення між поняттями, уміння зрозуміти зміст і знайти адекватне йому слово, поширюють словниковий запас, виявляють здібності до поетичної творчості.

"Спільне-відмінне". З 5 хвилин треба написати праворуч 3 спільні риси, ліворуч 3 відмінні риси

-------- книга – зошит-----

"Знайди пару". Яке з приведених нижче слів відноситься до слова жувати, як вухо до слова слухати:1 Солодкий 2. Язик 3. Чистий 5. Зуби 6. Звук

"Подвійне значення". Знайти слово в середині, яке має різне значення, одне написання для обох висловлювань.

Приміщення у готелі (…..) один випуск газети Розум (……) біль / номер, гострий /

Отже, розмаїття матеріалу, застосування в межах однієї навчальної дисципліни не тільки специфічних для неї завдань, а і задач, які побудовані на матеріалі інших дисциплін, - ще один чинник розвитку розумових здібностей учнів.

Створення атмосфери довіри між учителем і учнем, позитивного ставлення, відвертості, підтримки та оптимізму, що заражає інших, наявність прикладу креативної поведінки, достатня свобода думки учнів - ось умови, що формують творчу особистість у цілому і творчі здібності зокрема.

Література

  1. В. І. Барко, А. М. Тютюнников "Як визначити творчі здібності дитини" -Київ. Видавництво Україна, 1991
  2. А. Ф. Тихомирова "Розвиток інтелектуальних здібностей школяра" -Ярославль. "Академія розвитку", 1996
  3. М. Салем "Як читати людину" - Харків, 2008
  4. В. Д. Шарко "Сучасний урок" -Київ, 2007