Учителю-початківцю „Як досягти успіху в педагогічній діяльності?”

Ваша сила - віра в себе.
Ваша свобода - відповідальність за власний розвиток.
Ваші здібності - культура самостворення.
 (А. Смоловик)

В наш час сфера освіти стала менш приваблива для сучасної молоді. Це викликано, перш за все, стрімким розвитком приватної е кономіки. Реалізація особистості у бізнес проектах та планах набуває більших обертів, ніж у навчально-виховному процесі. Школа, на погляд сучасного покоління, працює за стислим професійним зростанням, який не принесе молодій та активній людині особистого задоволення. Ця думка набуває актуальності серед молоді, яка бачить успіх лише у грошових відносинах, а не в соціальній значущості.

Тільки праця у навчально-виховних закладах допоможе у становленні спеціаліста як різнобічної освітньої особистості. Насправді, вчитель поєднує в собі багато різноманітних професій, тому людина, яка обирає собі спеціальність педагога, зможе не тільки досягти успішної реалізації своїх перспективних планів, але й отримати визнання на державному рівні. Важливо зрозуміти, що тільки плідна праця, терпіння та витримка дадуть свої результати.

Не слід розчаровуватися вже на першому році педагогічної діяльності: робота педагога складна, проте якщо правильно аналізувати свої помилки, можна досягти своєї мети та отримати авторитет серед учнів, батьків і колег. З початком педагогічного життя педагоги – початківці стикаються з різноманітними навчально-виховними проблемами, які виникають вже під час практичної реалізації професійних знань. Перед ними постають такі питання: Як подолати труднощі у взаєморозумінні з учнями? Як стати взірцем для своїх учнів?, Як визначити для себе формулу успіху?, Як сягнути вершин педагогічної майстерності?

Для того, аби знайти відповіді на ці питання, слід чітко визначити, які риси повинні бути притаманні вчителю ХХI століття. Розвиток економічних відносин, інтерактивної продукції та комунікативно – локальної системи призводить до попиту на ринку праці всебічно оснащених педагогів, педагогів котрі відповідатимуть вимогам сучасного суспільства. Педагог-початківець, приходячи до навчального закладу, повинен мати уявлення про модель успішного вчителя.

Вона складається з наступних якостей:

  • Успішний вчитель – вчитель, який на високому рівні володіє предметними та психологічними знаннями, якому притаманні високопрофесійні якості; здібний допомогти своїм учням знайти шлях до самореалізації, самопізнання, допомогти учням стати самостійними, творчими та впевненими у собі.
  • Сучасний вчитель має бути комунікативним, ерудованим, володіти логічно перспективним мисленням, проективними уміннями, адаптаційними та організаційними; інноваційними знаннями та навичками, успішний вчитель повинен керуватися у своїй роботі уміннями контролю та самоконтролю, навичками дослідницької діяльності учнів.
  • Успішний вчитель постійно знаходиться у творчому пошуку, ні на мить не зупиняється на досягненому, чітко визначає нові цілі, оперативно аналізує помилки та недоліки своєї праці і з великим натхненням рухається разом з учнями до високих досягнень науки, щомиті робить все, аби бути цікавим своїм учням, відкриває щоразу для них скарби освітніх просторів.
  • Успішний вчитель має бути уважним до своїх учнів, терплячим, ввічливим, артистичним, справедливим, цілеспрямованим, оригінальним, знахідливим, вимогливим до учнів та до себе, креативним, впевненим у собі.

Всі ці якості складають модель успішного вчителя, але, крім цього, щоб досягти успіху, треба навчитись мріяти про значне та велике, бути готовим брати на себе відповідальність, вміти планувати своє майбутнє. Адже, насправді, бути успішним – це просто добра звичка. Примусьте себе бути успішними. Обов’язково щоразу налаштовуйтесь на перемогу. Пам’ятайте, що тільки успішний вчитель зможе вирішити будь – які освітні та виховні задачі, внести у освітній процес нові погляди та перспективи, вивести українську націю на новий високопрофільний рівень наукового надбання та зростити професійно-значущих спеціалістів різногалузевих установ та підприємств.