Інтерактивний плакат як сучасний засіб навчання

З кожним роком зростає потреба в знаходженні ефективних засобів навчання, які допоможуть підвищити представлення навчального матеріалу, зацікавити учнів, підвищити їх мотивацію до вивчення предмета, стимулювати розумову діяльність і розвивати творчий потенціал. Реалізація розвиваючого потенціалу загальної та середньої освіти і вимагає переходу до нової форми діяльності вчителя: організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів, відкриття ними нових знань і способів дій, тобто до активної діяльності учнів на уроці інформатики не тільки з комп'ютером, але і з іншими суб'єктами та об'єктами навчальної діяльності.

Активне навчання передбачає, що учень інтенсивно втягується у процес навчання не як пасивний слухач, який сприймає інформацію, яка надається йому вчителем або навчальним засобом, а як суб'єкт, здатний усе більше контролювати процес навчання і власну навчальну діяльністю. Все це призводить до пошуку нових методів і засобів навчання, орієнтованих на розвиток інтелекту учня, на самостійне вилучення та подання знання. Саме в цьому допоможе один з популярних засобів серед сучасних інформаційних технологій навчання — інтерактивний плакат.

Інтерактивний плакат — це електронний освітній засіб нового типу, який забезпечує високий рівень задіювання інформаційних каналів сприйняття наочності навчального процесу. Він органічно інтегрується в класно-урочну систему. У цифрових освітніх ресурсах цього типу інформація представляється не відразу, вона розвертається залежно від дій користувача, який управляє нею відповідними кнопками. Плакат за своєю суттю — це засіб надання інформації, тобто основна його функція — демонстрація матеріалу.

 Використання інтерактивних плакатів в навчальному процесі сприяє тому, що учні краще сприймають матеріал, підвищується інтерес до предмета, підвищується ефективність їх самостійної роботи та впливає на якість формування практичних умінь і навичок. Плакати формують уміння самостійно працювати з джерелами інформації, дають змогу учню бачити результат та оцінку своєї праці, можливість знайти правильну відповідь, поглибити знання.

Інтерактивний плакат являє собою електронний навчальний плакат, що має інтерактивну навігацію, яка дозволяє відобразити необхідну інформацію: графіку, текст, звук.

Особливості інтерактивних плакатів:

 • висока інтерактивність — діалог між учителем і учнем за допомогою даної програми (це ще один новий метод роботи на уроці);
 • простота у використанні — інтерактивний плакат не вимагає інсталяцій, має простий і зрозумілий інтерфейс;
 • багатий візуальний матеріал — яскраві анімації явищ і процесів, фотографії та ілюстрації, що дає перевагу над іншими продуктами і засобами навчання;
 • груповий та індивідуальний підхід — дозволяє організувати роботу як з усім класом (використання на інтерактивній дошці, демонстраційному екрані), так і з кожним окремим учнем (робота за персональним комп'ютером);
 • навчальний матеріал програм представлений у вигляді логічно завершених окремих фрагментів, що дозволяє вчителю конструювати уроки у відповідності зі своїми завданнями.

Інтерактивні плакати можна класифікувати за формою і за змістом. Залежно від об'єму матеріалу поділяють на одно- або багаторівневу схему побудови інтерактивного плаката. Однорівневий плакат, як правило, є робочою областю і набором різних інтерактивних елементів. Вміст робочої області змінюється залежно від стану інтерактивних елементів (натиснень кнопок, вміст полів введення тексту і так далі).

Багаторівневий плакат складається з певних частин, а саме перша частина — І рівень містить меню за допомогою якого отримується доступ до інших компонент плакату. Кожний із компонентів в свою чергу може містити однорівневий плакат або багаторівневий.

Перш ніж приступати до створення плаката, необхідно:

 • визначити тему плаката;
 • визначити мету і завдання;
 • зібрати необхідні мультимедійні матеріали;
 • продумати структуру майбутнього плаката та визначити взаємозв'язки елементів і розташування їх.

Сам інтерфейс інтерактивного плаката повинен бути яскравим, простим і зручним. При його розробці необхідно враховувати і те, що він, в першу чергу, призначений для передачі інформації в одному напрямку — до учня, а в іншому він повинен мати зворотний зв'язок для надання учневі необхідної інформації: графічної, текстової, відео, аудіо.

Інтерактивний плакат можна використовувати як на етапі знайомства з новим матеріалом, так і при повторенні, а також як додаткову допомогу при виконанні домашнього завдання з певної теми або ж як частина дистанційного курсу для підготовки до ЗНО та ДПА.

Плакат може використовуватися не на одному, а протягом декількох уроків. У створенні інтерактивних плакатів можуть брати участь і учні. При використанні інтерактивних плакатів вчитель ініціює нові форми взаємодії на уроці, організовує і направляє діяльність учнів. Включає учнів у дискусії, обговорення проблемних і спірних питань.

Створення інтерактивних плакатів дає можливість досягти наступних педагогічних цілей:

 • підтримка групових та індивідуальних форм вивчення предмету в умовах класно-урочної системи організації навчального процесу;
 • створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання літератури;
 • підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення предмета;
 • забезпечення диференційованого підходу до вивчення предмета;
 • структуризація змісту навчання та активізації опорних знань;
 • можливість реалізувати на практиці особистісно-орієнтований підхід до навчання.

Для успішного створення навчальних інтерактивних плакатів вчитель повинен володіти певними навиками і вміннями роботи з комп’ютерними програмами і Інтернетом. Для створення плакатів можна використати такі програми як PowerPoint, Smart Notebook, Adobe Flash та багато інших. Вони дозволяють додавати і видозмінювати елементи плаката, наповнювати його необхідним матеріалом.

Крім того вчитель для створення інтерактивного плакату може використати інтернет-сервіси такі як:

 • Glogster дозволяє розмістити текст, графіку і відео, будь-який елемент може стати гіперпосиланням. Є хороші шаблони. Плакат виходить яскравим, барвистим, ефектним;
 • Cacoo надає можливості створення різних схем-класифікацій, де кожен елемент схеми може стати гіперпосиланням. Даний сервіс містить різні шаблони. Авто фігури та дозволяє додавати як зображення так і самому малювати;
 • Prezi, Projeqt, Linoit, SlideRosket. Але більшість з них є англомовними і тому вчителю необхідно не тільки мати певні навички роботи з інформаційними ресурсами, а й знати іноземну мову.

При виборі теми інтерактивного плаката за основу вмісту можуть бути узяті:

 • розділ, тема навчального курсу;
 • тема, що вивчається протягом одного навчального року;
 • матеріал для організації самостійної.

В Інтернеті можна знайти ряд вже розроблених інтерактивних плакатів з різних предметів:

З інформатики:

 • http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=369&id_cat=1508
 • http://www.zavuch.info/methodlib/209/87713/
 • http://www.uchportal.ru/load/283-1-0-39721
 • http://metodsovet.su/load/infor/did_mater/vidy_kompjuternoj_grafiki_interaktivnyj_plakat/118-1-0-3536
 • http://www.school25.viselki.ru/index.php?name=files

З фізики:

 • http://wiki.iteach.ru/index.php/Интерактивный_плакат
 • http://metodportal.com/node/4705
 • http://metodsovet.su/load/fizika/did_mater/interaktivnyj_krossvord_po_teme_ehlektrizacija_tel_stroenie_atoma/78-1-0-2326

З хімії, біології:

 • http://elementy.ru/posters
 • http://pedsovet.su/load/302-1-0-38991
 • http://metodsovet.su/load/biol_ekol/did_mater/interaktivnyj_krossvord_znaesh_li_ty_semejstva_rastenij/104-1-0-3524

З англійської мови:

 • http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/interaktivnyi-plakat-glog-po-teme-many-happy-returns-day
 • http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/interaktivnyi-plakat-glog-po-teme-getting-around-london
 • http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/interaktivnyy-plakat-po-teme-my-house

З математики:

 • http://michaylova63.blogspot.com/2013/03/blog-post_31.html

Отже, провідна педагогічна ідея полягає в тому, що використання інтерактивного плаката як мультимедійного освітнього ресурсу дозволяє, з одного боку, наочно демонструвати учневі навчальний матеріал, який зібраний в одне єдине ціле: ілюстрований опорний конспект; багаторівневий задачник; набір ілюстрацій, інтерактивних малюнків, анімацій, відеофрагментів; конструктор (інструмент, що дозволяє вчителю і учню робити позначки, записи, креслення поверх навчального матеріалу); навігація.

Таким чином, інтерактивний плакат повинен забезпечувати максимальну взаємодію учня з вмістом даного освітнього ресурсу на всіх етапах засвоєння інформації. Його використання допоможе в цікавій та доступній формі ознайомитися з новим матеріалом, засвоїти ключові поняття, загальні закономірності.

Очевидно, що для створення плаката потрібні певні навики роботи з програмним забезпеченням, дотримання правил його побудови. Грамотно створений інтерактивний плакат може стати одним з ефективних засобів навчання будь-якого предмету.

Таким чином, використання інтерактивних дидактичних засобів — інтерактивних плакатів дозволяє організувати самостійну пізнавальну діяльність учнів і крім отримання предметних знань з предмету освоїти універсальні навчальні дії, такі як аналіз, синтез знань, порівняння, узагальнення та інші.

Література

 1. Мультимедийные (электронные) плакаты // [Электронный ресурс] –http://itorum.ru/uslugi/elektronnaya-dokumentaciya/uchebno-texnicheskie-plakaty/vidy-uchebno-texnicheskix-plakatov/interaktivnye-plakaty/
 2. Электронный мультимедийный плакат // [Электронный ресурс] –http://hhdi.info/video/elektronnyj-multimedijnyj-plakat/
 3. Использование интерактивного плаката как средства тематического погружения в мультимедийную среду обучения http://gigschool09.narod.ru/opyt/opyt_zat/oz1.html
 4. Интерактивный плакат Что это? http://wiki.itorum.ru/2011/08/interaktivnyj-plakat-chto-eto/