1
Оцініть публікацію
Методика та технологія

Інтерактивні технології навчання

У статті на заявлену тему авторка пише, що потреба сучасного суспільства у творчих людях стає все більш очевидним фактом. Тому перед сучасною шкільною освітою гостро постала проблема формування особистості, здатної до творчого саморозвитку
Попередній перегляд

Йде завантаження