Вимоги до теоретичної та психологічної готовності старшокласників для роботи. Пошук зразків виробів, розробка технологій, виготовлення пристроїв, оздоблення, розробка творчого проекту

Під час виконання проектної діяльності з учнями за варіативними модулями програми учитель досяг певної динаміки успішності, розвитку їх творчих здібностей, теоретичного засвоєння матеріалу, практичних навичок.

До 2002 року в школі працювали за типовими програмами МОН України, які передбача ли традиційні методи навчання, по яким передбачалася підготовка учнів до масових робітничих професій, тому зміст трудового навчання спрямовувався на формування в учнів сукупності трудових прийомів, потрібних у масовому виробництві, виготовлення елементарних виробів. У нових умовах соціально-економічного розвитку України існуюча система трудової підготовки учнівської молоді вичерпала свої можливості. Відбувається стрімка переоцінка ціннісних орієнтирів у суспільстві Тому стає цілком очевидною невідповідність між традиційним змістом трудового навчання і потребами суспільного розвитку.

Правда, 10,15, 20років тому учителі-новатори використовували нетрадиційні методики, впроваджуючи власні авторські програми для виховання творчої особистості, вони зокрема Волков І. П. відійшов від виконання та шліфування елементарних трудових навиків. Він бачив глибше і далі, процес трудового навчання був творчим, учень мав змогу розробляти власні творчі роботи, виходити за межі програмового матеріалу, все це сприяло творчому становленню школяра.

Обов’язок педагога створити умови, атмосферу, таку творчу ауру власного предмету, яка допоможе розкрити очі учню, знайти себе, зацікавити, розвинути інтереси, вподобання. Свої здібності, спробувати себе практично, оцінити вірність вибраного шляху, зважити свої можливості. Творчі здібності потрібні людині в найрізноманітнішій діяльності;немає таких професій - від земних до космічних –де можна було б обійтися без творчої уяви, аналітичного мислення, гостроти сприймання та емоційного відгуку на явища навколишнього світу;немає такої роботи, де б не потрібні були наполегливість, кмітливість, практичні навички роботи з різними матеріалами, образами,, сюжетами. Сукупність природжених здібностей при умові їх постійного тренування допускає розвиток здібностей людини в різних напрямках.

Працюючи вчителем трудового навчання в одній школі понад 30 років я мав змогу переконатися в доцільності творчо-проектного навчання перед всіма системами та видами трудової діяльності учнів. Професійну підготовку учнів в стінах школи проводити не можливо (відсутня елементарна база, різнопрофільність взагалі не можлива, відсутність кваліфікованих майстрів-педагогів,) Продуктивна праця учнів мала деякі переваги; (базові підприємства обладнували робочі місця, давали замовлення, матеріали, обладнання), але не було творчості, робота була одноманітною, технологія застаріла.

Створивши матеріальну базу з шкільного обладнання та вдосконаливши верстати переобладнавши їх були взяті варіативні модулі (Геометричне різьблення та токарна обробка деревини.) Вони доповнюють один одного і можуть існувати окремо. Але щоб вироби мали товарний естетичний вигляд потрібно було розробити технології виготовлення основних об’єктів праці.

Так в майстерні створені умови для виготовлення кухонних приладів:скалок, макогонів келихів,. молотків для відбивання м’яса, ступок, тарілок, барилець, куманців, хлібниць, дощок, скриньок, іграшок, полиць, карнизів, стільців, ваз, кубків та багато іншого.

Всі ці вироби можуть бути виготовлені в різних розмірах і формах. Майже всі вони можуть бути оздоблені геометричним різьбленням. Я вважаю його самим вдалим для оволодіння учнями. По-перше необхідно мати один різець, креслярський інструмент. Майже кожен учень може оволодіти прийомами різьблення;для цього не потрібно мати художню освіту. Різці-косячки учні виготовляють самі. З матеріалом справи гірші. Але при якісному виготовленні вироби можуть реалізуватися на ярмарках, аукціонах, виставках.

Найкращим матеріалом для виконання токарних і різьблярских робіт є липа, верба, вільха, тополя, осика. Вивчення матеріалознавства, властивостей матеріалу, вологості, розширюють у школярів пошуковий інтерес.

Метод проектів дав можливість учням самостійно вести пошук інформації, проводити розрахунки, підбирати матеріали, створювати ескізи, креслення. Групова, фронтальна та індивідуальна робота з учнями на уроках трудового навчання в різних напрямках, дала можливість проводити оцінку їх здібностей до різних видів трудової діяльності з технічної та декоративно-ужиткової діяльності.

На уроках школярі отримали базові знання, навички, уміння, засвоїли правила безпечної роботи на обладнанні та з різними інструментами, матеріалами, вивчили основні прийоми роботи з деревиною, а це стало основою для виявлення учнів, що мають зацікавленість, стійкий інтерес, здібності, готові психологічно до роботи в позаурочний час, поза програмою, поглиблювати свої знання і умін6ня, працювати творчо, не стандартно. Такі учні є в кожному класі. Їх об’єднує не вік, а любов до праці, потяг до знань.

Тому в майстерні в позаурочний час, щоденно і по вихідних днях працюють саме творчі, обдаровані учні. Молодші допомагають старшим, навчаючись у них, а старшокласники передають естафету любові, акуратності, терплячості, творчості, втілену у власних творчих проектах.

У творчій співпраці з такими учнями учитель почуває себе комфортно, саме з ними можна створювати різні задуми і втілювати їх в матеріалах. І саме такі школярі часто своїми уміннями перевершують свого наставника. Саме вони і стають переможцями олімпіад з трудового навчання. виставок декоративного мистецтва. У нас виробилась власна методика підготовки таких учнів, а стиль наших творчих робіт, як і почерк. відрізняється від інших. По творчих роботах учнів впізнають їх авторів, школу, вчителя.

В процесі багаторічної роботи з учнями по розвитку інтересів, виявленню задатків, розвитку здібностей, пошуку талантів можна прийти до висновку:

 • В шкільному віці в певний момент часу, в певній галузі, учень досягає більш високого рівня розвитку своїх здібностей, більш значних результатів чим його однолітки.
 • Досягнуті успіхи – результати в певній галузі дають право вважати, що якби зусилля учня були сконцентровані на тому предметі, до якого в нього є здібності, то він зміг би добитися значно кращих резу4льтатів.
 • В тій галузі, де учень має здібності, він в процесі інтенсивної діяльності, досягає видатних результатів.

Як же виявити здібних учнів?

 • Обдаровані діти, як правило активні і завжди чимось зайняті.
 • Обдаровані діти наполегливо ідуть до своєї мети.
 • Вони хочуть вчитися і добиватися справжніх успіхів.
 • Завдяки численним умінням, вони здатні краще за інших займатися самостійною діяльністю.
 • Вони критично розглядають дійсність і проникають в суть речей і явищ.
 • Вони багато запитують.
 • На уроках їм цікаво тоді, коли використовується дослідницька робота.
 • Можуть самостійно знайти необхідну інформацію.
 • Ставлять собі завдання творчого характеру на виконання яких іде багато часу.

Вимоги до теоретичної та психологічної готовності старшокласників для роботи над модулями

Рівень викладання трудового навчання в середній школі, матеріальна база майстерень, творчий підхід учителя до викладання предмета, елементи технічної і художньої творчості при виконанні учнями творчих робіт, пошукова робота, самостійність школярів при виборі об’єктів практичних робіт та при розробці технології їх виготовлення, а також при пошуку інформації стає тією основою, тим фундаментом на якому тримається творча діяльність старшокласників.

Вміння зацікавити учнів творчою працею у співпраці учитель-учень в молодшому та середньому шкільному віці, веде до потреби і самостійної діяльності учнів в старшій школі. В цьому випадку старшокласники чітко уявляють собі чого хоче вчитель, можуть висувати і розвивати власні ідеї за висунутою вчителем проблемою. Учні бачать кінцеву мету, можуть рухатися до неї за власним планом, проявляти гнучкість в виборі матеріалів, художнього та технічного втілення задуму, змінювати власне бачення кінцевого результату по ходу роботи, якщо цього вимагають умови.

Вчитель в цьому випадку виступає консультантом, порадником, деколи співавтором творчої розробки і не є нав’язувачем, диктатором ідеї. Учні готові до роботи як теоретично так і психологічно, вміють використовувати аналогії, знають зв’язки і технічні основи, ідуть свідомо на творчу пошукову діяльність.

При цьому важливу роль відіграє потреба в само актуалізації – прагненні до більш повного виявлення та розвитку свідомих можливостей, що в свою чергу, спонукає особистість проявляти свою творчу активність, ступінь вираження якої залежить від творчої активності школяра, його психології, а це:

Інтелектуальний потенціал, швидкість, гнучкість, оригінальність мислення. Хоча новизна творчої діяльності учня часто суб’єктивна, вчитель розглядає її як творчу, бо для учня вона виступає як істинно творча діяльність, хоча в принципі породжує лише новий результат. Проте оригінальність і самостійність є неодмінними компонентами творчої діяльності учнів. обмежені рамками творчого процесу.

Якщо науковці, конструктори часто є чистими теоретиками, то учень повинен самостійно втілити власний задум в життя, йому важче, крім певної суми знань, він має володіти певними навичками, уміннями, які вдосконалюються і розвиваються тільки в практичній діяльності і шліфуються як в спорті, багаторазовими тренуваннями, в результаті чого досягається вершина майстерності, а це швидкість виконання операцій. Якість обробки поверхонь, точність виготовлення. Звичайно, ази такої майстерності закладаються ще в молодшій і середній ланці.

Звідси можна зробити висновок, що трудове навчання на якісно новому рівні можливе при комплексному підході до вирішення проблеми, в початковій, середній і старшій школі.

Досягнення такого результату дають можливість варіативні модулі, які сприяють використанню нових інноваційних технологій навчання, зокрема проектну технологію, яка сприяє розвитку самостійності та творчої ініціативи школяра і перенесення її в старшу школу, де, при вивченні професійного чи допрофесійного навчання, учень проявляє свою зрілість.

Організація роботи з учнями

Працюючи з учнями в старшій школі, ми прийшли до висновку, що саме варіативні модулі, як інтегрований курс народних ремесел, дає широкі можливості для розвитку творчого потенціалу обдарованих дітей, для самореалізації.

Тут є важливою організація форм роботи з учнями. яка, як підказує практика, може проводитися за кількома напрямками, а саме: робота на уроці і якщо клас не ділиться на підгрупи, доцільно організувати колективні форми роботи в ланках, чи бригадах, коли групою керує більш підготовлений творчий учень, в цьому разі вчитель спирається саме на нього. Разом ланка досягає позитивного результату, при розподілі завдань посильних для виконання кожного, виходячи з інтелектуального творчого потенціалу кожного члена ланки.

Ще один напрямок роботи – позакласна, в цьому випадку на заняттях з обдарованими учнями є можливість вийти за рамки програми, підібрати теми для творчих задумів більш складного рівня, кожен учень має більше часу для індивідуальної роботи. Ще кращий результат одержується коли до нього підключаються учні молодших класів. Утворюється різновікова група, в якій один або кілька старших товаришів виступають наставниками молодших, і ті виконують посильні завдання старших.

Така робота сприяє більш широкому залученню обдарованих учнів до творчого процесу, їх становлення адже вбираючи очима, вухами, шліфуючи трудові навички, знаходячись у творчому середовищі, учні швидше проходять адаптацію і постійно відчувають потребу в активній творчій діяльності.

Пошук об’єктів, та розробка творчого проекту. Практичне втілення задуму

Важливим етапом роботи над створенням творчого задуму є вибір об’єкту творчого задуму. Учитель не повинен нав’язувати свою думку учневі. Старшокласнику повинно насамперед бути цікаво те що він має створити, він повинен бути обізнаним з матеріалом. Кінцевий результат – творча робота повинна бути насамперед потрібною. естетично виконано, професійно довершеною. Приклади аналоги, учні беруть з альбомів, фотовиставок, Інтернету тощо.

Робота над творчим проектом не є тільки навчальною метою, учні старшої школи вже обізнані з елементами проектної діяльності ф використовують її як засіб, інструментарій для кращого досягнення мети в активній творчій діяльності Дуже часто нові ідеї можуть народжуватися не на початку проектування, а вже в процесі практичної роботи і заплановане не завжди може здійснитись зрізних причин. Тому школярі мають змогу вносити зміни, корекцію своєї роботи навіть в кінці практичного виконання творчої роботи,

В практичному плані схема оформлення проекту виконання творчої учнівської роботи може виглядати так:

1. Організаційно – підготовчий етап:

 • а) пошук теми, проблеми;
 • б) усвідомлення проблеми;
 • в) вироблення ідей та варіантів;
 • г) формування основних вимог;
 • д) вибір оптимального варіанту;
 • г) очікувані результати.

2. Конструкторсько – дизайнерський етап:

 • а) складання ескізів;
 • б) підбір матеріалів, інструментів, обладнання;
 • в) вибір технік, технологій;
 • г) організація робочого місця;
 • д) економічне обґрунтування.

3. Технологічний етап:

 • а) виконання практичної частини проекту;
 • б) контроль і самоконтроль, дотримання безпеки праці, технологічної дисципліни;
 • в) оцінка якості.

4. Заключний етап:

 • а) корекція практичної та проектної діяльності;
 • б) оздоблювальні та опоряджувальні роботи;
 • в) оформлення;
 • г) самооцінка та аналіз отриманих результатів;
 • д) захист проекту.

При виконанні творчого проекту учитель звертає увагу і націлює учнів на очікувані результати, тільки вони є мірилом готовності учня до активної творчої роботи. Першочерговим в роботі над проектом після вибору предмету, є пошук можливих варіантів, виконання креслень, ескізів. Важливо вчасно скорегувати усунути недоліки в проекті. Найважливішим етапом є технологічний, сам процес творіння, роботи, пошуків, знахідок. Захист проекту – особлива частина роботи, де учень показує свій товар лицем, аналізує свою роботу, доводить її потрібність.

Темпи науково-технічного прогресу постійно зростають. Тому нова демократична Україна не зможе стати всебічно розвиненою, передовою і гуманітарною державою, якщо не буде готувати своє підростаюче покоління до майбутньої творчої праці.

Відповідно і освіта потребує докорінної переорієнтації на підготовку особистості до майбутньої діяльності. Саме тому до Державної Національної програми" Освіта" (Україна ХХІ століття) Міністерство освіти України внесло пункт:" Розробити систему навчання творчості і створити у базових навчальних закладах мережу центрів підготовки та науково – технічного забезпечення навчання творчості".

Державний стандарт освітньої галузі "Технологія" визначає, що її головна мета полягає у формуванні технічно освіченої особистості, здатної до творчої технічної діяльності. Цим самим підкреслюється значення розвитку творчих здібностей у кожної молодої людини.

Тому, розробленні науковцями і затверджені Міністерством освіти нові програми з трудового навчання в молодшій і середній школі, відповідають вимогам – формувати творчу активну особистість.

Варіативні модулі програми дають можливість розвивати учнів старшої школи технічно та художньо, дає можливість до творчої роботи, активізації пізнавальної діяльності, виховання національних традицій. Виховує любов до рідного краю, створює умови для творчого становлення і самореалізації особистості.

Залучення здібних, обдарованих, талановитих учнів до творчої діяльності, створення цікавих творчих робіт, підтвердження знань, професійної творчої майстерності на Всеукраїнських олімпіадах говорить само за себе, що робота з учнями за такими програмами на вірному шляху.