Посібник «Розв’язуємо текстові задачі» з математики

Пропонований методичний посібник розроблений відповідно до програми факультативного курсу «Розв’язуємо текстові задачі» для учнів 5-6-х класів (авт. Л. В. Заболотня) та може бути використаний як молодим учителем, так і досвідченим. Частково матеріал опробований учителями математики ліцею на факульта тивних заняттях з учнями
Попередній перегляд

Триває завантаження