2021
Оцініть публікацію
1 з 5 на основі 1 оцінок

Стаття «Методика застосування вправ на гімнастичній стінці»

Методика застосування вправ на гімнастичній стінці

Вправи на гімнастичній стінці є обов’язковим розділом навчального матеріалу програми фізичного виховання школярів. Конструктивні особливості цього приладу дозволяють використовувати його для занять учнями р ізних вікових груп і різної фізичної підготовленості. На гімнастичній стінці можна виконувати різноманітні вправи, що впливають на зміцнення м’язів рук, ніг, черевного преса, на розвиток сили, гнучкості, витривалості, спритності.

Під час вивчення і застосування вправ на гімнастичній стінці треба дотримуватись дидактичних принципів навчання, враховувати фізичні можливості, вікові та статеві особливості учнів.

У молодших класах застосовується вправи коригувальної гімнастики для формування правильної постави, а також різні мішані виси, упори, лазіння і перелізання. Для хлопчиків і дівчаток можна давати вправи однакові за виконанням та дозуванням.

У середніх і старших класах застосовуються вправи для розвитку сили, гнучкості, витривалості, спритності, для зміцнення м’язів рук, ніг, черевного преса, тулуба, а також вправи коригувальної гімнастики, особливо в 5-8 класах.

Учні виконують вправи самостійно та за допомогою партнера (парні вправи). Силові навантаження дозуються вчителем (кількість вправ і повторень, вихідні положення).

Для дівчат слід давати більше танцювальних вправ у різних танцювальних позиціях біля гімнастичної стінки, а також вправи для розвитку гнучкості, зміцнення м’язів рук, ніг, черевного преса, тулуба, але треба уникати вправ з затриманням дихання, перенапруженням і великим фізичним навантаженням.

Під час проведення занять з юнаками дають різноманітні вправи без обмеження, але для виконання парних вправ слід підбирати пари однакові за фізичним розвитком і вагою, особливо це стосується вправ, коли один вижимає або піднімає іншого.

В залежності від завдань уроку вправи на гімнастичній стінці застосовують як в основній, так і в підготовчій і заключній частинах. В основні частині уроку вправи можна давати окремим прикладом для роботи групи учнів, але потрібно чітко визначити кількість вправ, вихідні положення і дозування.

Особливу увагу треба приділити питанням безпеки місць занять (покласти мати біля гімнастичної стінки), а також слідкувати за забезпеченням страховки і допомоги учням під час виконання складних вправ.

Опис вправ та методичні вказівки щодо виконання їх на гімнастичній стінці

Вправи для дівчат

Стоячи спиною до стінки,хватом за рейку на рівні голови, прогини в грудній частині з випростанням рук і підніманням зігнутої в коліні ноги.( При виконанні цієї вправи голову треба відхиляти назад подалі).

Лежачи на підлозі головою до стінки, хватом прямими руками за нижню рейку, перехід у положення «міст», а далі знову в вихідне положення (положення «міст» можна робити як після стійки на лопатках, так і з положення лежачи на підлозі).

Стоячи спиною до стінки на одній нозі, друга зігнута назад на 4-й рейці, хватом на рівні плечей на ширину прогону, нахили назад (прогинаючись), випростовуючи руки і ногу. (Голову відхилити назад далі).

Стоячи боком біля стінки, взявшись за рейку на рівні пояса, опускання в положення « шпагат». (Вправу можна виконувати з партнером, який стоїть збоку і допомагає опуститись на шпагат, тримаючи за руку).

Лежачи на спині і тримаючись (за головою) прямими руками за нижню рейку, підняти випростані ноги вертикально і опускати їх на підлогу ліворуч і праворуч. (Вправа розвиває м’язи живота та тулуба).

Стоячи обличчям до стінки на відстані півтора кроку, хватом руками на рівні пояса, згинання та розгинання рук (тулуб прямий). (Відстань між хватом рук можна зменшити чи збільшити, що зробить вправу складнішою).

Вихідне положення вправи, присід з нахилом уперед (руки прямі), розгинаючі та згинаючі ноги – випростатися. (Вправу можна виконувати присідаючи на одній нозі, друга – вбік).

Стоячи на відстані одного кроку від стінки, упор руками на рейку на рівні пояса: відводячи одну ногу назад, присісти на другій якнайнижче, випростатися, з’єднати ноги. (Ногу слід відводити назад подалі, руки випрямлені).

Лежачи на спині ногами до стінки, зачепитися носками ніг за четверту рейку, сісти, захватити руками рейку і знову лягти в вихідне положення. (Вправу можна робити з вихідного положення «руки за голову»).

Стоячи на відстані кроку від стінки, упор на рейку на рівні пояса: махи ногою назад якнайвище. (Спочатку вправа виконується повільно).

Стоячи на відстані півтора кроку від стінки, упор на рейку на рівні пояса: нахил вперед з махом однією ногою назад (руки прямі).

Стоячи боком на відстані півтора кроку від стінки, упор однією рукою на рейку на рівні пояса: нахиляючи тулуб до стінки, махом підняти ногу в сторону, опустити ногу і випростатись.

Вправи для юнаків

Стоячи на третій рейці, хватом за рейку зверху, пружинячі нахили вперед з одночасним перехватом рук по одній рейці донизу. (Ноги можуть бути зведені або на ширині прогону гімнастичної стінки).

У висі спиною до стінки "кут", розведення та зведення ніг. (Ноги можна зводити схресно).

Сидячи на підлозі спиною до стінки, руки вгорі, хватом зверху, перехід в положення стоячи прогнувшись і знову у вихідне положення.

Стоячи на колінах обличчям до стінки лазіння з почерговим перехватом рук без допомоги ніг). (Вправу можна виконувати, перебираючи руками кожну рейку або через рейку).

Стоячи на одній нозі, друга - ступнею на 6-8 рейці, нахили вперед, руки вперед, вгору, назад, за голову. (Вправу можна виконувати з набивним м’ячем чи гантелями).

Перший – вис присівши обличчям до стінки. Другий – сідає на плечі першому, хват за рейку прямими руками вгорі.

Перший – випростовує ноги. Другий - підтягуючись руками допомагає першому. (Партнерів слід підбирати однаковими за фізичним розвитком і вагою).

У висі спиною до стінки хватом за верхню рейку, підняти прямі ноги до верхньої рейки.

Стійка на руках спиною до стінки, носками ніг чи одним носком зачепитися за відповідну рейку, згинання та розгинання рук.

(Вправу можна ускладнити, зробивши стійку на руках на гімнастичній лаві).

У висі спиною до стінки хватом за верхню рейку, колові обертання ніг та тулуба. (Вправу можна виконувати, тримаючи ногами набивний м’яч).

Лежачи на спині, тримаючись витягнутими за головою руками за нижню рейку, підняти випростані ноги вертикально і опускати їх на підлогу то праворуч, то ліворуч. (Вправу можна виконувати, тримаючи ногами набивний м’яч).

У висі, підтягуючись, перейти в упор за допомогою товариша, який допомагає, тримаючи руками за ступні.

З положення лежачи на спині – зачепитися ногами за рейку – піднімання тулуба до положення сіду з різними вихідними положеннями рук:

А) те саме з набивним м’ячем;

Б) те саме з гантелями.