Стаття «Усе геніальне - просте: використання простих математичних рівностей у розв’язанні фізичних задач різного рівня складності»

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що дитина повинна не тільки оволодіти методикою розв’язання фізичної задачі за допомогою фізичних і математичних формул, а й умінням довести фізичну задачу до логічного завершення, зробивши всі необхідні розрахунки і оцінивши отриманий резу льтат
Попередній перегляд

Триває завантаження