545
Оцініть публікацію

Стаття «Дистанційне навчання як інноваційна технологія супроводу дітей та молоді з особливими освітніми потребами»

Інформатизація сучасної освіти сьогодні є визначальним чинником формування інформаційного суспільства в Україні.

Керуючись Законом України "Про Національну програму інформатизації" (1998р.), Концепцією Національної програми інформатизації (1998 р.), Указами Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" (2000 р.), "Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій" (20.10. 2005 р. № 1497/2005) та "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" (2010 р.), Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" (09.01. 2007 р. № 537-V), наказом МОН України "Про затвердження Положення про дистанційне навчання" від 25.04. 2013 р. № 466 (із змінами) колектив Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області реалізує державну політику у сфері освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства. Інформаційне суспільство вносить суттєві якісні зміни в методологію та зміст сучасної освіти, яка набуває принципово нового значення в ньому і проявляється в переході системи освіти на якісно новий рівень.

Особливостями малого міста Вільногірська Дніпропетровської області є віддаленість від науково-навчальних інформаційних ресурсів з одного боку та глибоке переконання громади в необхідності створити відповідні ресурси безпосередньо на базі загальноосвітньої школи, здатної реалізувати новий стандарт освіти. Персональний комп’ютер донині для багатьох дітей пільгових категорій Вільногірська лишається примарною мрією, досягти якої, здається, нереально. З огляду на скромні прибутки їх сімей, чимало з яких – неповні, багатодітні чи, так звані, "кризові". Крім того, велика кількість дітей з особливими потребами та дітей пільгових категорій не впевнені у своєму навчальному успіху через часті хвороби. Отож, єдиною надією на наближення до омріяного об’єкту для таких учнів лишається школа.

Для колективу Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області проблема рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами та дітей пільгових категорій в умовах малого міста є актуальною. Про це свідчить те, що у школі більша кількість дітей пільгових категорій, серед яких - 11 дітей з особливими освітніми потребами; 15 дітей із малозабезпечених сімей; 59 дітей із багатодітних сімей; 178 дітей з неповних сімей; 6 дітей під опікою; 10 дітей сімей ліквідаторів Чорнобильської аварії; 7 дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Більшість з них не мають можливості користуватися персональними комп’ютерами як в навчальному закладі, так і вдома. Можливості батьківської допомоги обмежені: 109 (23%) сімей – неповні, 17 сімей виховують 3-х і більше неповнолітніх дітей, 7 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Батьки учнів з особливими освітніми потребами теж занепокоєні проблемою особистісного зростання своїх дітей в умовах недостатньої інформаційно-комп’ютерної підтримки, низького рівня фінансування освітніх послуг, невпевненості дитини щодо свого майбутнього через факт соціальної нерівності у сучасному суспільстві.

З 2010 року Вільногірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 має практику роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та дітьми пільгових категорій.

Педагогічним колективом відпрацьовано певний досвід інклюзивного та особистісно-зорієнтованого навчання в рамках роботи над науково-методичною проблемою: "Розвиток інноваційної особистості, яка здатна самостійно здобувати знання, застосовувати науково-інформаційні технології, діяти творчо на основі використання новітніх технологій в навчально-виховному процесі".

Крім того здійснюються певні кроки щодо ефективного вирішення цієї проблеми:

 • вихід на портал Центру освіти Дніпропетровської області в рамках обласного проекту "Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти";
 • участь в обласному експериментальному проекті по проектуванню виховних систем В. Киричука;
 • 98% педагогів отримали сертифікат за програмою "Використання інформаційно-комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі";
 • працює кабінет інформатики та кабінет інформаційно-комп’ютерної підтримки;
 • 30% вчителів в системі використовують інформаційно-комп’ютерні технології в навчально-виховному процесі;
 • школа підключена до мережі Інтернет.

Як свідчить практика передових європейських країн, більшість дітей з особливими освітніми потребами може навчатись у загальноосвітніх школах за умови використання моделі інклюзивної освіти. Одним із перших кроків здійснення рівності прав усіх дітей на якісну освіту стало започаткування та реалізація Вільногірською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 4 проекту "Новий стандарт освіти для дітей пільгових категорій", метою якого є забезпечення умов рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами та дітей пільгових категорій через створення інформаційно-комунікативного освітнього центру на базі школи.

З 2011 року наш колектив бере участь у проекті "Посилення ролі громади у розв’язанні місцевих соціальних програм" Всеукраїнської благодійної організації Український фонд "Благополуччя дітей" в рамках програми Європейської Комісії на підтримку демократії та прав людини. Отримано гранд у розмірі 50 000 гривень. Реалізація проекту здійснюється завдяки об’єднанню зусиль громади міста Вільногірська, міського громадського об’єднання інвалідів "Едельвейс", педагогічного колективу та батьківської громадськості школи, що сприяє успішній соціалізації дітей з особливими освітніми потребами та дітей пільгових категорій.

У роботі з дітьми даної категорії колективом школи надано перевагу формі дистанційного навчання та технології індивідуального особистісного розвитку дитини. Обрані технології є складовою інклюзивного навчання - системою освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

Суттю моделі інноваційних технологій та видів супроводу дітей і молоді з особливими освітніми потребами є сприяння соціальному, емоційному та когнітивному розвитку кожної дитини, надання рівного доступу до якісної освіти на базі створеного Інформаційно-комунікаційного освітнього центру школи, який дає можливість:

 • дітям з особливими освітніми потребами та дітям пільгових категорій отримувати знання індивідуально за допомогою нових інформаційних технологій та долучитися до роботи обласної школи дистанційного навчання;
 • відчувати себе неповторними, повноцінними учасниками суспільного життя;
 • підготувати педагогів школи до практичного застосування дистанційної форми навчання та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі в системі інклюзивної освіти.

Супровід навчання та виховання дітей з особливими потребами у Вільногірській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 базується на таких засадах:

 • доступність усіх форм навчання та освітніх послуг;
 • запровадження спеціальних технологій та адаптивних технічних засобів навчання;
 • індивідуалізація та адаптація навчальних програм з урахуванням потреб і можливостей дитини;
 • поєднання традиційних та інноваційних підходів до розвитку дитини з особливими потребами;
 • створення сприятливих умов для соціалізації, самовизначення та самореалізації школярів;
 • професійна орієнтація, підготовка до вибору майбутньої професії.

Психологічний супровід спрямований на підвищення ефективності навчання шляхом вирішення психологічних проблем через набуття навичок, що допомагають нам забезпечити адаптацію дітей з особливими освітніми потребами до навчання та соціуму загалом. Шкільна психологічна служба впроваджує психологічну діяльність в навчально-виховну педагогічну систему, тому стає можливим об’єднати психологічну мету та педагогічну практику і сфокусуватися на головному – на особистості учня.

Сьогодні неможливо стати справжнім фахівцем без оволодіння новітніми комп'ютерними технологіями і навичками роботи в мережі Інтернет. Дистанційна форма навчання об'єднує в навчальному процесі традиційні педагогічні та нові телекомунікаційні технології. Тому першочерговим завданням для роботи за інноваційними технологіями супроводу дітей та молоді з особливими освітніми потребами адміністрацією школи було визначено підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. З метою організації та проведення ознайомлення вчителів з методиками дистанційного навчання в навчальному закладі було здійснено наступне:

 • анкетування педагогів щодо знань, умінь застосування дистанційної форми навчання;
 • виявлення географії навчальних закладів, які працюють за технологіями дистанційного навчання через Інтернет-ресурси;
 • ознайомлення з досвідом роботи закладів освіти Дніпропетровської області.

Для оволодіння теоретичною базою з даного питання та з метою формування навичок практичної діяльності для роботи за дистанційною формою навчання організовано розробку та проведення чотирьох триденних тренінгів для вчителів школи за тематикою:

 • "Методологічні засади дистанційного навчання. Основи ефективної роботи в інформаційному просторі";
 • "Визначення та корекція індивідуальних траєкторій навчання із застосуванням соціальних сервісів для організації спільного навчання";
 • "Дидактичні основи дистанційного навчання";
 • "Організаційно-методичні аспекти запровадження дистанційного навчання".

Навчальні тренінги було розроблено та проведено спеціалістами кафедри управління інформаційно-освітніми проектами Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти під керівництвом кандидата філософських наук, проректора з наднових систем навчання та комунікацій, завідуючою кафедрою Ватковською М. Г.

Педагоги школи ознайомилися з ознаками, принципами, організаційними та освітніми компонентами дистанційного навчання, з основними соціальними сервісами, що забезпечують дистанційне навчання за індивідуальною траєкторією, методикою організації дистанційного навчання та розглянули організаційно-методичні аспекти запровадження дистанційного навчання. Вчителі набули вмінь організації дистанційного навчання, керування навчальним процесом, що заохочує самостійне визначення траєкторії навчання дітей з особливими освітніми потребами та дітей пільгових категорій, розвитку в учнів даної категорії мотивації до навчання через мережу Інтернет, створення навчального матеріалу дистанційного курсу на порталі "Класна оцінка" тощо. 15 педагогів школи (50% від загальної кількості) успішно пройшли курс тренінгів щодо застосування дистанційної форми навчання та технології індивідуальної траєкторії особистого розвитку та отримали сертифікати.

Учителі закладу стали учасниками обласного тренінгу по створенню електронних ресурсів дистанційної освіти в рамках науково-педагогічного проекту "Обласна електронна школа "Школа, відкрита для всіх". Це дало можливість розширити теоретичні знання з даного питання та удосконалити практичні вміння по створенню програмного матеріалу для проведення занять за технологією дистанційного навчання, що позитивно впливає на процес навчання дітей з особливими освітніми потребами та дітей пільгових категорій.

З метою підвищення рівня професійної майстерності педагоги школи взяли участь в обласному семінарі "Забезпечення ефективності використання інтерактивних дошок в освіті" та обласній науково-практичній конференції "Використання можливостей сучасного освітнього середовища для організації дітей з особливими освітніми проблемами". Отримані наукові теоретичні знання розширюють поле професійної діяльності вчителя та підвищують його компетентність.

Наступним кроком Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 стало покращення умов для впровадження новітніх інформаційних технологій в процесі надання якісних освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами та дітям пільгових категорій. За період впровадження проекту в навчальному закладі зроблено ряд суттєвих кроків:

 • отримано новий навчально-комп'ютерний комплекс з ліцензованими програмами з навчальних предметів;
 • отримано плазмовий телевізор, інтерактивну дошку з мультимедійним проектором в рамках обласного проекту "Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти";
 • придбано мультимедійний проектор, 4 телевізора та 2 комп’ютера в рамках шкільного проекту "Новий стандарт освіти для дітей пільгових категорій" при фінансуванні Європейської комісії на підтримку прав та свобод людини;
 • придбано 2 телевізора, 4 комп’ютери за кошти громади;
 • відремонтовано шість навчальних кабінетів за фінансової підтримки батьків;
 • підключено до мережі Інтернет 6 навчальних кабінетів.

З листопада 2012 року в школі працює інформаційно-комунікаційний освітній центр, який об’єднує шість базових навчальних кабінетів та є центром освітніх, профорієнтаційних, пізнавально-розвивальних послуг. Це дало можливість дітям з особливими освітніми потребами та дітям пільгових категорій отримувати додаткові освітні послуги відповідно до Державного стандарту та рівний доступ до освіти індивідуально за новими інформаційними технологіями дистанційного навчання, приєднавшись до обласної школи дистанційного навчання.

Педагогічною радою школи затверджено Положення про інформаційно-комунікаційний освітній центр. Щорічно наказом директора по школі створюються навчальні групи (учитель-учень-предмет), методичною радою школи затверджуються календарно-тематичні плани навчальних занять за дистанційною формою, проводяться засідання батьківського всеобучу. На базі інформаційно-комунікаційного освітнього центру Вільногірської загальноосвітньої школи № 4 на порталі "Класна оцінка" отримують знання 10 учнів школи, із них 6 учнів – з особливими потребами. З ними працюють 7 висококваліфікованих педагогів.

Дистанційне навчання дає великий простір для творчості вчителя. Активна робота з електронними засобами інформації дозволяє вчителеві крокувати в ногу з часом, удосконалювати свою педагогічну майстерність.

Як же здійснюється процес навчання учнів з особливими освітніми потребами та учнів пільгових категорій у Вільногірській загальноосвітній школи І-ІІІ ступенів № 4?

Освітні послуги надаються в додатковий від навчання час в період відсутності учня в школі. Підготовлений вчителем – предметником навчальний матеріал розміщується на порталі "Класна оцінка" у розділі "Дистанційне навчання" з використанням мережі Інтернет. Викладка матеріалу здійснюється відповідно до державного стандарту та освітнього рівня учнів. На початку запропонованого матеріалу вчитель зазначає мету уроку, очікувані результати. При підборі навчального матеріалу використовуються веб-ресурси, відеоролики, мультімедіа, онлайн-тестування, анімація, матеріал з Вікіпедії.

Матеріал викладається в яскравій формі, що впливає на мотивацію навчання. Поруч із навчально-пізнавальними готуються завдання практичного спрямування та завдання на перевірку знань. Не залишаються без уваги вчителя здоров'язбережувальні вправи, які рекомендуються виконувати учню під час роботи над темою уроку.

Учень виконує завдання у зручний для нього час. Він самостійно працює над теоретичними питаннями та практичними завданнями, питаннями на рефлексію. Має можливість перевірити отримані знання через систему тестових завдань, оцінити свою роботу з теми уроку та радіти успіху відкриття нового. Учитель слідкує за виконанням завдань учнем, вносить корективи, надає консультацію, знаходить нові форми дистанційного викладу навчального матеріалу.

Сучасне навчання, а особливо дистанційне, тяжіє до індивідуалізації. Під час очного навчання кожен має можливість поставити питання й одразу отримати відповідь, а учень, що знаходиться на відстані, не має такої можливості. З часом у нього може згаснути інтерес, послабнути увага до предмету.

Дитині важко організувати себе до самостійного навчання, оскільки вона не знаходиться в колективі, де існує ще й такий стимул як конкуренція або просто проведення емоційної дискусії з певного питання. Тому для дистанційного навчання дуже важливим є зв’язок учитель-учень. В запланований день та час в режимі он-лайн відбувається взаємодія між учасниками навчально-виховного процесу, під час якої учень знаходить відповіді на незрозумілі питання та має змогу миттєво отримати консультацію у вчителя.

Учителі дуже швидко відповідають на листи; хвалять оперативність своїх учнів; встановлюють графік спілкування в режимі on-lіne і чітко його дотримуються; створюють атмосферу психологічного комфорту, сприятливий настрій, емоційне піднесення. Для педагога як психолога важливо знати кожного учня, його особливості: інтроверт ваш учень чи екстраверт, мислить він більш логічно, раціонально чи дуже емоційний. Необхідно мати чітке уявлення про рівень розвитку дитини, її актуальні та потенційні можливості, потреби та життєві орієнтації.

Виставлення балів навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами та пільгових категорій, які отримують додаткові освітні послуги за дистанційною формою навчання, здійснюється в журналі обліку індивідуальних занять з подальшим корегуванням оцінки за тему в класному журналі на користь учня. Учень відчуває, що його викладач не суворий контролер, а добрий учитель, який завжди допоможе.

Дистанційне навчання у глобальному освітньому просторі виступає як ефективне доповнення традиційних форм освіти, як засіб часткового вирішення її нагальних проблем, зокрема, надає можливість учням з особливими освітніми потребами та учням пільгових категорій практично застосовувати набуті уміння та навички у процесі соціалізації.

Використання інноваційних технологій супроводу позитивно впливає на процес навчання та виховання дітей, які отримують рівний доступ до якісної освіти через можливість навчатися в обласній школі дистанційного навчання, а саме: працювати з персональним комп’ютером, аналізувати та опрацьовувати інформацію з мережі Інтеренет, отримувати консультації різних педагогів через Інтернет-спілкування та персональні блоги, проводити Онлайн-тестування своїх знань тощо. Крім того, для успішного здійснення процесу навчання дистанційно постійно вдосконалюються технологічні аспекти організації освітньої діяльності школярів, які містять у собі різні прийоми роботи в форумі, чаті, теле- і відеоконференціях, а також з електронною поштою та іншими комунікаційними засобами.

Педагоги Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 створюють умови для повноцінної самореалізації учня, прояву його успішності, самоствердження, підвищення самооцінки шляхом відбору відповідного змісту з предмету, розширення його інформаційного поля за рахунок міжпредметної інтеграції з урахуванням індивідуальних особливостей, інтересів і нахилів.

Учні з особливими освітніми потребами та учні пільгових категорій нашої школи мають можливість рухатися вперед за індивідуальною траєкторією навчання, ставити власні цілі, обирати оптимальні форми та темпи навчання, застосовувати ті способи здобуття знань, що найбільше відповідають індивідуальним особливостям кожного.

З 2014-2015 навчального року колектив школи став учасником науково-педагогічного проекту Дніпропетровської області "Обласна електронна школа "Школа, відкрита для всіх". Це дає можливість доступу до електронних ресурсів не лише учням пільгових категорій школи, а й усім бажаючим.

Отже, в процесі впровадження дистанційного навчання педагогами школи відбувається реалізація наступних принципів:

 • доступність навчання для учнів з особливими потребами та учнів пільгових категорій, розширення аудиторії зазначеної категорії дітей;
 • індивідуальна спрямованість навчання, створення комфортних умов для школярів і вчителів, урахування індивідуальних психологічних особливостей (сприйняття, пам’яті, мислення), індивідуальний темп навчання;
 • розвиток інформаційної культури, навичок роботи із сучасними засобами інформатизації і телекомунікації;
 • соціалізація навчання, урахування особистісно-комунікативних особливостей учнів з особливими освітніми потребами та учнів пільгових категорій.

Реалізація дистанційного навчання є корисною, оскільки саме така форма навчання дозволяє вчителям, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами та учнями пільгових категорій, розв’язувати низку завдань, а саме:

 • забезпечувати доступність різноманітних навчальних ресурсів;
 • залучати дитину до систематичної навчальної діяльності з метою соціалізації під безпосереднім керівництвом вчителя, що є важливим для її психологічного розвитку;
 • розвивати творчі та інтелектуальні здібності учнів за допомогою відкритого і вільного використання відповідних освітніх ресурсів і програм, доступних в Інтернеті;
 • сприяти обміну даними, комунікативній діяльності на базі спільних інтересів, перш за все професійних і освітніх.

Удосконалення інноваційної діяльності Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 відбувається згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23.07. 2013 року № 1034 "Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року" та відповідно до Положення про дистанційне навчання (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04. 2013 року № 466), наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 18.07. 2014 № 474/0/212-14 "Про впровадження науково-педагогічного проекту "Обласна електронна школа "Школа, відкрита для всіх" у 2014-2015 навчальному році", наказу головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 09.04. 2012 № 317/0/212-12 "Про впровадження науково-педагогічного проекту "Обласна електронна школа "Школа, відкрита для всіх".

Адміністрація школи здійснює системний моніторинг навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами та учнів пільгових категорій, виконання навчальних планів учителями на порталі "Класна оцінка" і вносить пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу за дистанційною формою навчання. Пошук нових інноваційних технологій у роботі з даною категорією дітей дає можливість нашим педагогам ефективно використовувати в навчально-виховному процесі сучасні інформаційно-комунікативні технології, залучати до дистанційної форми навчання не лише учнів, а й батьків.

Інноваційний підхід школи до реалізації проекту "Новий стандарт освіти для дітей пільгових категорій", який направлений на забезпечення умов рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами та дітей пільгових категорій через створення інформаційно-комунікативного освітнього центру на базі школи був представлений на V Національній виставці-презентації "Інноватика в сучасній освіті", де отримав диплом ІІ ступеня та срібну медаль у конкурсі в номінації "Інклюзивна освіта: рівні права – рівні можливості" та на VІ Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій.