Методична розробка "Робота з обдарованими учнями"

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка пише, що розвивати критичне мислення в усій його повноті неможливо без формування в учнів навичок дослідницької роботи. Саме тому важливо допомогти учневі не тільки в здобутті базових знань для подальшого навчання, але й у його становленні як май бутнього науковця і дослідника
Попередній перегляд

Триває завантаження