Методичний посібник "Формування комунікативної компетенції учнів у процесі навчання української мови й літератури"

У посібнику відображено технологію формування комунікативної компетентності особистості учня. Особливу увагу акцентовано на уроках словесності як умові для розвитку мислення, здібностей учнів
Попередній перегляд

Триває завантаження