Методична розробка "Розвиток критичного мислення молодших школярів в контексті Держстандарту початкової освіти"

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка наголошує: успішність формування компетентностей учнів залежить від форм і методів організації навчально-виховного процесу. Пріоритетними в цьому відношенні стають сучасні педагогічні технології, інтерактивні методи навчання, інформаційні комп'ют ерні технології, презентації
Попередній перегляд

Триває завантаження