Стаття "Формування пізнавальної активності учнів початкової школи на уроках природознавства"

У статті розглянуто роль інноваційних технологій на уроках з природознавство. Проаналізовано стан проблеми в психолого-педагогічній і методичній літературі; надане визначення понять "пізнавальна активність", "інноваційна педагогічна технологія", погляди науковців на них через призму навчальної діяль ності молодшого школяра
Попередній перегляд

Триває завантаження