Стаття "Компетентності та їх реалізація на уроках предметів соціально-гуманітарного циклу"

У матеріалі на заявлену тему авторка пише, що компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь уч нів
Попередній перегляд

Триває завантаження