Методична розробка "Інноваційні технології на уроках природознавства"

У матеріалі на заявлену тему з досвіду роботи авторка наголошує, що більшість учителів і науковців погоджуються з тим, що слід переходити від "передавання" знань до "навчання жити". За такої ситуації проблема опанування умінь і навичок саморозвитку особистості значною мірою вирішується шляхом впрова дження в процес навчання інноваційних технологій
Попередній перегляд

Триває завантаження