Стаття "Blended learning": переваги, обмеження та побоювання"

У статті зроблено аналіз методу змішаного навчання, його переваг і недоліків; висвітлено проблеми, що виникають при реалізації методу. На метод змішаного навчання покладається багато надій, і він покликаний вирішити комплекс завдань, пов’язаних з якістю підготовки, де на перший план виходять такі ко мпетенції, як робота з інформацією, знаходження способів її отримання та обробки.
Попередній перегляд

Триває завантаження