Методична розробка "Іноземна мова для ділового спілкування. Навчально-методичний посібник з англійської мови для здобувачів освіти першого бакалаврського рівня"

Методична розробка на заявлену тему подається з метою – звернути увагу педагогів на навчально-методичний посібник, який складається з восьми розділів за темами, передбаченими навчальною програмою з дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" для розвитку навичок ділового спілкування у сфе рі ділових контактів з зарубіжними партнерами; кожна тема містить тексти ділової тематики та завдання у вигляді діалогів, тренувальних та творчих вправ.
Попередній перегляд

Триває завантаження