Методична розробка "Облік необоротних активів"

Методична розробка на заявлену тему подається з метою – ознайомити педагогів з методикою проведення лекції-інтеграції із застосуванням різних інтерактивних форм та методів професійно-орієнтованого підходу при формуванні компетентностей майбутніх фахівців; даний матеріал може бути використаний викла дачами при підготовці до лекційних занять.
Попередній перегляд

Триває завантаження