227
Оцініть публікацію

Стаття "Цифровізація та її вплив на освітній простір у контексті формування ключових компетентностей"

Стаття на заявлену тему подається з метою – розглянути питання впровадження в освітній процес української середньої школи елементів цифрової трансформації, звернути увагу педагогів на основні етапи впровадження цифровізації у сучасне освітнє середовище закладів середньої освіти, які зумовлені тенден ціями розвитку комп’ютерних і цифрових технологій та цифрового суспільства.
Попередній перегляд

Триває завантаження